Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Digitala kartor och geodata

Nedladdningstjänsten GET

Som student eller forskare har du tillgång till geodata från en rad olika myndigheter t.ex. kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från Sveriges geologiska undersökning och befolkningsstatistik från SCB.

Materialet är tillgängligt via neddladningstjänsten GET (Geodata Extraction Tool).

  Gå till neddladningstjänsten GET


Läs mer om digitala kartor och geodata för SLU:are

Behörighet och inloggning

För att få behörighet att använda webbtjänsten GET måste du gå till IT-avdelningen på din ort och uppvisa legitimation. Sedan loggar du in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. Om du inte befinner dig på någon av SLU:s huvudorter, ring 018-67 66 00 så får du hjälp.

 

Nyttjanderätt och medgivandenummer

Studenter och anställda har rätt att publicera Lantmäteriets geodata tillsammans med egen information i självständigt arbeten och i vetenskapliga publikationer.

Följande text ska anges i arbetet:

© Lantmäteriet, i2014/764

Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.

 

Mer information

För mer information se GIS-wikin Öppnas i nytt fönster och ta vid behov kontakt med din närmaste GIS-samordnare.


GIS-samordnare

Lars GB Andersson, GIS-samordnare, Alnarp
Tel: 040-41 54 59

Mats Söderström, GIS-samordnare, Skara
Tel: 0511-672 44

Mats Högström, GIS-samordnare, Umeå
Tel: 090-786 83 63

Jakob Lagerstedt, GIS-samordnare, Uppsala
Tel: 018-67 31 77

 

Andra digitala karttjänster


KartSök och ortnamn från Lantmäteriet
Lantmäteriets egen karttjänst med möjlighet att söka på ortnamn

Storskaliga kartor från 1630-1650
I Riksarkivets databas GEORG finns Sveriges äldsta storskaliga kartor

Geologiska kartor från SGU
Genom SGU:s karttjänst kan du få fram översiktliga bilder över jord, berg och grundvatten i Sverige. Det finns också en kartgenerator där du kan ladda hem din egen karta över valfritt område.

Sidan uppdaterad: 2015-06-29. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se