Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Digitala kartor

Som student eller forskare vid SLU har du tillgång till Lantmäteriets digitala karttjänster. Här finns både översiktligt och detaljerat kart- och bildmaterial över hela Sverige samt historiska kartor ur Lantmäteriets arkiv.

Lantmäteriets kartor 

Lantmäteriets kartor - Starta webbverktyget GET
© Lantmäteriet, i2012/901

Här finns Lantmäteriets digitala kartmaterial tillgängligt genom ett enkelt webbverktyg.

  Gå till Lantmäteriets kartor

  Läs mer om Lantmäteriets kartor

 

Historiska kartor

Historiska kartor
© Lantmäteriet

Tjänsten Historiska Kartor (ArkivSök) från Lantmäteriet innehåller mer än en miljon historiska kartor över Sverige från perioden 1630-1978.

  Sök historiska kartor

  Beställ en historisk karta

  Läs mer om Historiska kartor

 

Andra digitala karttjänster


KartSök och ortnamn från Lantmäteriet

Lantmäteriets egen karttjänst med möjlighet att söka på ortnamn.

  Gå till KartSök

 

Storskaliga kartor från 1630-1650

I Riksarkivets databas GEORG finns Sveriges äldsta storskaliga kartor.

  Gå till Riksarkivets karttjänst

 

Geologiska kartor

Genom SGU:s karttjänst kan du få fram översiktliga bilder över jord, berg och grundvatten i Sverige. Det finns också en kartgenerator där du kan ladda hem din egen karta över valfritt område.

  Gå till SGU:s karttjänster

Sidan uppdaterad: 2014-10-08. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se