Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Digitala kartor

Som student eller forskare vid SLU har du tillgång till Lantmäteriets digitala karttjänster. Här finns både översiktligt och detaljerat kart- och bildmaterial över hela Sverige samt historiska kartor ur Lantmäteriets arkiv.

Lantmäteriets kartor 

Lantmäteriets kartor - Starta webbverktyget GET
© Lantmäteriet, i2014/764

Här finns Lantmäteriets kartor tillgängligt genom ett enkelt webbverktyg.

Läs mer om Lantmäteriets kartor

Behörighet och inloggning

För att få behörighet att använda Lantmäteriets kartor måste du gå till IT-avdelningen på din ort och uppvisa legitimation. Sedan loggar du in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. Om du inte befinner dig på någon av SLU:s huvudorter, ring 018-67 66 00 så får du hjälp.

Det är även möjligt att via programmet ArcGIS använda geodata direkt från GIS-servern. För mer information se GIS-wikin Öppnas i nytt fönster och ta vid behov kontakt med din närmaste GIS-samordnare.


Nyttjanderätt och medgivandenummer

Studenter och anställda har rätt att publicera Lantmäteriets geodata tillsammans med egen information i självständigt arbeten och i vetenskapliga publikationer.

Följande text ska anges i arbetet:

© Lantmäteriet, i2014/764

Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.


Användningsvillkor

Vid publicering på Internet får det inte finnas möjlighet att ladda ner eller på annat sätt komma åt geodata i vektorform.

All spridning av obearbetade eller bearbetade geodata till tredje man, utom vid publicering enligt ovan, är förbjuden.

Vid användning av SLU:s datornät och datorresurser är du skyldig att respektera upphovsrätten till Lantmäteriets geodata enligt upprättad förbindelse.


GIS-samordnare

Lars GB Andersson, GIS-samordnare, Alnarp
Tel: 040-41 54 59

Mats Söderström, GIS-samordnare, Skara
Tel: 0511-672 44

Mats Högström, GIS-samordnare, Umeå
Tel: 090-786 83 63

Jakob Lagerstedt, GIS-samordnare, Uppsala
Tel: 018-67 31 77

 

 

Historiska kartor

Historiska kartor
© Lantmäteriet

Tjänsten Historiska Kartor (ArkivSök) från Lantmäteriet innehåller mer än en miljon historiska kartor över Sverige från perioden 1630-1978.

Vem som helst kan söka och titta på kartorna. För nedladdning och utskrift måste du beställa kartan via SLU-biblioteket eller någon av kontaktpersonerna.

  Beställ en historisk karta

Läs mer om Historiska kartor

Ladda ner DjVu-plugin

Kartorna visas i formatet DjVu. Du måste installera ett läsprogram för att kunna se kartorna. Ladda ner DjVu-plugin Öppnas i nytt fönster


Nyttjanderätt

SLU har ett avtal med Lantmäteriet som ger studenter och forskare rätt att publicera material ur Historiska kartor, både på papper och i digitalt format.

Följande text ska anges i arbetet:  Källa: Lantmäteriet


Kontaktpersoner för historiska kartor

Lars GB Andersson, GIS-samordnare, Alnarp
040-41 54 59

Mats Högström, GIS-samordnare, Umeå
090-786 83 63

Karin Hallgren, Institutionen för ekonomi, Uppsala
018-67 25 06

Tommy Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM), Uppsala
018-67 24 36


Mer information

Läs mer om Historiska kartor på Lantmäteriets webbplats Öppnas i nytt fönster

 
 

Andra digitala karttjänster


KartSök och ortnamn från Lantmäteriet
Lantmäteriets egen karttjänst med möjlighet att söka på ortnamn

Storskaliga kartor från 1630-1650
I Riksarkivets databas GEORG finns Sveriges äldsta storskaliga kartor

Geologiska kartor från SGU
Genom SGU:s karttjänst kan du få fram översiktliga bilder över jord, berg och grundvatten i Sverige. Det finns också en kartgenerator där du kan ladda hem din egen karta över valfritt område.

Sidan uppdaterad: 2015-04-29. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se