Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Digitala kartor och geodata

Nedladdningstjänsten GET

Som student eller forskare har du tillgång till geodata från en rad olika myndigheter t.ex. kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från Sveriges geologiska undersökning och befolkningsstatistik från SCB.

Materialet är tillgängligt via neddladningstjänsten GET (Geodata Extraction Tool).

  Gå till neddladningstjänsten GET


Läs mer om digitala kartor och geodata inom SLU


Behörighet och inloggning

För att få behörighet att använda webbtjänsten GET måste du gå till IT-avdelningen på din ort och uppvisa legitimation. Sedan loggar du in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. Om du inte befinner dig på någon av SLU:s huvudorter, ring 018-67 66 00 så får du hjälp.

 

Nyttjanderätt

Studenter och anställda har rätt att publicera geodata från Lantmäteriet, SGU, SCB och Sjöfartsverket tillsammans med egen information i självständigt arbeten och i vetenskapliga publikationer, men följande text ska anges i arbetet:

Datakälla/kartprodukt © Myndigheten

Exempel:

Fastighetskartan © Lantmäteriet

Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.

 

Mer information

För teknisk support kring geodatatjänsterna, se GIS-stöds wiki. Det går också bra att kontakta någon av GIS-samordnarna genom att skicka e-post till gis-support@slu.se

 
 

Andra digitala karttjänster


KartSök och ortnamn från Lantmäteriet
Lantmäteriets egen karttjänst med möjlighet att välja olika kartserier, skalriktiga flygbilder (ortofoton) och terrängskuggning samt söka på ortnamn. Tjänsten ger enklare åtkomst till Lantmäteriets kartor än att använda ett gis-program och det finns en utskriftsfunktion. Samma villkor om nyttjanderätt vid publicering gäller som när du laddar ner kartor och data via GET.

Geodataportalen
I Geodataportalen kan du söka och utvärdera geodata och tjänster från svenska myndigheter och kommuner. Där finns metadata som beskriver aktualitet, tillkomsthistorik, villkor för nyttjande, kontaktadress m.m. Det går att förhandsgranska tjänster, hitta sökvägar till tjänster som kan användas i ett gis-program och i många fall även få direkt åtkomst till data.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31. Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen