Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Historiska kartor

Historiska kartor
Källa: Lantmäteriet

I I tjänsten Historiska Kartor ingår Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv och Rikets allmänna kartverks arkiv (Generalstabskartan, Häradsekonomiska kartan, Ekonomiska kartan) från åren 1628-1927.

  Gå till Historiska kartor


Nedladdning och utskrift

Vem som helst kan söka och titta på kartorna och akterna. För att få tillgång till kartorna i digitalt format, vänd dig till kontaktpersonerna på SLU-biblioteken, eller i andra hand GIS-samordnaren, och ange vilka dokument du vill ha (arkiv, län, socken, ort, åtgärd, årtal och akt).


Nyttjanderätt

SLU har ett avtal med Lantmäteriet som ger studenter och forskare rätt att publicera material ur Historiska kartor, både på papper och i digitalt format.

Följande text ska anges i arbetet:  Källa: Lantmäteriet


Kontaktpersoner

Alnarp

Olof Dannberg, SLU-biblioteket
Tel: 040-41 50 59
Lennart Wiborgh, SLU-biblioteket
Tel: 040-41 50 52
Lars GB Andersson, GIS-samordnare
Tel: 040-41 54 59

Uppsala

Håkan Adefjord, SLU-biblioteket
Tel: 018-67 28 55
Karin Hallgren, Institutionen för ekonomi
Tel: 018-67 25 06
Tommy Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Tel: 018-67 24 36

Umeå

Karin Robertsdotter, SLU-biblioteket
Tel: 090-786 84 91
Mats Högström, GIS-samordnare
Tel: 090-786 83 63

Skara

Någon av bibliotekarierna ovan eller Mats Högström, GIS-samordnare

 

Om tjänsten Historiska kartor

Läs mer på Lantmäteriets webbplats

 

Ladda ner DjVu-plugin

Kartorna visas i formatet DjVu. Du måste installera ett läsprogram för att kunna se kartorna. Ladda ner DjVu-plugin

 

Problem med Internet Explorer

Om du använder Internet Explorer 9 eller 10 kan det hända att kartorna inte visas korrekt. Du måste då aktivera funktionen Kompatibilitetsvy.

Här finns instruktioner för hur du aktiverar kompatibilitetsvyn.

Sidan uppdaterad: 2014-03-13. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen