Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Historiska kartor

Historiska kartor
Källa: Lantmäteriet

I I tjänsten Historiska Kartor ingår Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv och Rikets allmänna kartverks arkiv (Generalstabskartan, Häradsekonomiska kartan, Ekonomiska kartan) från åren 1628-1927.

  Sök Historiska kartor


Beställning

Vem som helst kan söka och titta på kartorna och akterna. För att få tillgång till kartorna i digitalt format måste du beställa dem via formuläret här nedan eller genom att kontakta någon av kontaktpersonerna.

  Beställ en historisk karta


Nyttjanderätt

SLU har ett avtal med Lantmäteriet som ger studenter och forskare rätt att publicera material ur Historiska kartor, både på papper och i digitalt format.

Följande text ska anges i arbetet:  Källa: Lantmäteriet

 

Kontaktpersoner

Lars GB Andersson, GIS-samordnare, Alnarp
040-41 54 59

Mats Högström, GIS-samordnare, Umeå
090-786 83 63

Karin Hallgren, Institutionen för ekonomi, Uppsala
018-67 25 06

Tommy Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM), Uppsala
018-67 24 36

 

Läs mer

Läs mer om Historiska kartor på Lantmäteriets webbplats

 

Ladda ner DjVu-plugin

Kartorna visas i formatet DjVu. Du måste installera ett läsprogram för att kunna se kartorna. Ladda ner DjVu-plugin


Observera! Problem med Historiska kartor och Internet Explorer 9 &10

Sidan uppdaterad: 2014-10-08. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se