Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Söka artiklar

En artikel kan vara allt från ett reportage i lokaltidningen till en vetenskaplig refereegranskad artikel. Hur skiljer sig dessa åt? Och var hittar du den typ du är ute efter?

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar vänder sig oftast till experter, forskare och studenter inom just det ämnesområdet. Några kriterier för att en artikel ska ses som vetenskaplig: Foto: fotograf Julio Gonzalez

  • Transparens - teoretisk bakgrund, metod och resultat presenteras klart och tydligt
  • Texten följer ofta en given struktur, så kallad IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion)
  • Referenser till tidigare forskning anges noggrant
  • Materialet har granskats av experter innan publicering, så kallad peer review

 

Följande film av Olof Ängfors förklarar vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel:

 

Hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar kan hittas t.ex. genom bibliotekets söktjänst Primo och genom sökningar i referensdatabaser. Klicka dig vidare för mer information om att söka i databaser! Missa inte heller våra nyttiga Söktips, som hjälper dig att göra en effektiv sökning.

Filmen nedan förklarar hur du använder bibliotekets söktjänst Primo för att söka efter artiklar:

Populärvetenskapliga artiklar

Populärvetenskapliga artiklar vänder sig framför allt den intresserade allmänheten. Artikeln kan bygga på en tidigare vetenskaplig studie och återge samma slutsatser som en vetenskaplig artikel, men på ett förenklat sätt som är lättare att ta till sig, även för personer utan förkunskaper i ämnet.

Artiklar från t.ex. dags- eller branschpress kan vara viktiga i ett uppsatsarbete, exempelvis om man, som bakgrund, vill skildra en debatt i medierna om ett visst ämne.

Hitta populärvetenskapliga artiklar

Denna typ av material kan du hitta på många olika vis. Vi rekommenderar dig att testa databasen Artikelsök. 

 

Creative Commons-licens
Textinnehållet i Sök- och skrivguiden av SLU-biblioteket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-02-18. Sidansvarig: sss@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen