Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Söka i arkiv

Opublicerade, ibland handskrivna, texter förvaras i olika offentliga och enskilda arkiv.

Foto: Helena de Maré, SLU

Riksarkivet har ansvar för den statliga arkivverksamheten. 

Nationell ArkivDatabas (NAD) kan du söka

  • grundläggande uppgifter om arkivbestånden i Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven
  • arkivförteckningar från landsarkiven i Göteborg, Lund, Härnösand, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund samt Riksarkivet, Krigsarkivet och Stockholms stadsarkiv
  • topografisk hjälpdatabas med uppgifter om administrativa gränser från 1600-talet till i dag
  • Svensk arkivinformations (SVAR) förteckningar över mikrofilmade arkiv, med möjlighet att beställa mikrokort

Från SVAR kan du låna mikrofilmat material bl.a. lantmäterikartor, lagfartshandlingar, mantalslängder, jordeböcker och kyrkoböcker.

SLU:s historiska arkiv omfattar arkiv från Alnarpsinstitutet, Jordbrukets högskolor, Kungl. Veterinärhögskolan, Lantbruksinstitutet, Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader, Statens lantbrukskemiska laboratorium och Ultuna egendom. Arkivbestånden kan sökas i Arkivförteckning UWA.

På Internet kan du också söka ingångar till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989.

Många bildarkiv finns fritt sökbara på Internet. Inom SLU:s ämnesområden finns t.ex. Skogsbilder (Skogsbibliotekets bildarkiv), SLU:s bildbank och Alnarpsmuseernas föremålsdatabas.

Kungl. Bibliotekets avdelning för audiovisuella medier har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. Merparten av arkivet finns förtecknat i Svensk Mediedatabas.

 

Creative Commons-licens
Textinnehållet i Sök- och skrivguiden av SLU-biblioteket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-02-18. Sidansvarig: sss@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen