Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Söka kartor

Här får du information om var du kan få tillgång till olika kartor.

Kartografiskt material finns i form av lösa kartblad, böcker och via webben. Kartografiskt material av allmän karaktär ingår även i allmänna uppslagsverk.

OpenStreetMap är en världskarta som bygger på öppna data, och den är därför fri att använda så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivande som källa. Här hittar du mer information om OpenStreetMaps upphovsrätt. 

Specifika kartor, t.ex. över jordarter, grundvatten och berggrund kan du hitta i via SGU:s kartgenerator, samt SGU:s kartvisare. I SGU:s GeoLagret kan du söka geografiskt efter både kartor och rapporter som hör till kartorna och i vissa fall ladda ner dem.

På Statistiska Centralbyråns webbplats finns också geografiska data

Ett stort antal myndigheters digitala kartor (geodata) kan du söka via Geodataportalen. Där kan du också få mer information (metadata) om data och tjänster samt länkar till onlinekällor eller var geodata beställs. Du kan söka via ämnesområden, en karta eller fritext.

I Naturvårdsverkets Miljödataportal kan du hitta kartskikt och rapporter om natur och miljö, t.ex. miljöövervakning och resultat från inventeringar.

Kartor och data om klimat, sjöar- och vattendrag, havsmiljö och luftkvalitet kan du söka via SMHI.

                                

SLU:are har för närvarande tillgång till:

  • Lantmäteriets digitala karttjänster - innehåller både översiktligt och detaljerat kart- och bildmaterial över hela Sverige samt historiska kartor ur Lantmäteriets arkiv. Genom det enkla webbverktyget GET
    får du tillgång till kartorna. 
  • Historiska kartor (Arkivsök) - innehåller Generalstabskartan och Häradsekonomiska kartan från Rikets allmänna kartverk (RAK) och Vägkartor, Läns- och landskapskartor, Generalkartor, Sockenkartor, Stadskartor, Geometriska jordeböcker och själva huvudserien Lantmäterikartor från Lantmäteristyrelsen (LMS).

 

Creative Commons-licens
Textinnehållet i Sök- och skrivguiden av SLU-biblioteket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

 

     

 
Sidan uppdaterad: 2016-02-18. Sidansvarig: sss@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen