Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Upphovsrätten

Varför är frågor om upphovsrätt viktiga för dig? Ja, upphovsrätten påverkar nämligen dig, både som användare av andras och som skapare av eget material.

Både vid informationssökning, skrivande och publicering av ett eget arbete är det viktigt att känna till god sed, lagar och regler som rör användningen av andra personers material.

Vad är upphovsrätten? Vad omfattas?

Den så kallade immaterialrätten skyddar olika sorters intellektuella produkter och där spelar upphovsrätten en viktig roll. Upphovsrätten omfattar regler för upphovsmäns rättigheter att bestämma över användningen av litterära och konstnärliga verk.

Som upphovsman har du följande rättigheter:

  • de ekonomiska rättigheterna - rätten att kontrollera hur arbetet sprids, publiceras, säljs osv.
  • de ideella rättigheterna - rätten att namnges som skapare av verket, samt motsätta sig kränkande bruk av verket.

De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till en annan (t.ex. ett förlag) via ett avtal. De ideella rättigheterna kan däremot inte överlåtas till någon annan.

Som brukare av andras material har du rätt att citera och referera andras texter (så länge du refererar korrekt). När det gäller att använda andras bilder, tabeller eller figurer är det mer restriktivt -  mer information finns på sidan "Att använda andras bilder".

Filmen nedan ger en kort introduktion till vad upphovsrätten är och vad du har för rättigheter och skyldigheter. Kolla gärna i helskärmsläge!


 

Upphovsrätten sammanfattas i skriften Upphovsrätt : information om rättsreglerna (PDF-fil) från Justitiedepartementet. 

 

Creative Commons-licens
Textinnehållet i Sök- och skrivguiden av SLU-biblioteket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-02-18. Sidansvarig: sss@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen