Resursallokeringsprocesser i jordbruket
Resursallokeringsprocesser i jordbruket

Välkommen till projektet AgResource - resursallokering i jordbruket

 


Projektkoordinator: Anne-Maj Gustavsson

 

Detta projekt är en strategisk satsning av Fakulteten för Naturresurser och Lantbruk och finansieras till hälften av fakulteten och till hälften av de ingående institutionerna

Målsättning

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än ettåriga (annuella) grödor.

Projektet AgResource - resursallokering i jordbruket är en strategisk satsning av fakulteten för naturresurser och jordbruk. Inom projektet har vi som mål att jämföra perennialism och annualism hos jordbruksgrödor från olika perspektiv. På molekylär nivå studerar vi den genetiska bakgrunden till perennialism, resursallokering och resurseffektivitet. På bestånds- och plantnivå undersöker vi hur fenotypiska egenskaper hos perenna och annuella grödor styr resursupptag, resursallokering och resurseffektivitet. På landskapsnivå undersöker vi hur bestånd och landskap samspelar, och hur det styr resursutnyttjande, hållbarhet och möjligheterna att utnytta ekosystemtjänster.


Genomförda aktiviteter

 
Sidan uppdaterad: 2015-11-02.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen