Aktuella konferenser

ak

Här kan du hitta konferenser och evenemang som vi genomfört och har på gång.
Under fliken "Kalendarium för KI, SLU och UU" så kommer du åt kalendarierna över
samtliga aktiviteter för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet.  

Aktuella konferenser

2016

17-18/5 Bostadsmötet 2016
Arr: Uppsala universitet

11-13/5 Scandinavian Transplantation Society Meeting (STS2016)
Arr: Uppsala universitet

18-20/5 UTF:s Årskonferens 2016
Arr: Uppsala universitet

25-27/5 Microdialysis 2016
Arr: Uppsala universitet

26-27/5 Nordisk mentaliseringskonferens 2016
Arr: SLU

6-10/6 Coolstars 19
Arr: Uppsala universitet

15-17/6 Future of X-ray and Electron Spectroscopies
Arr: Uppsala universitet

20-24/6 International Symposium On Metallic Multilayers
Arr: Uppsala universitet

25-27/6 19th Nitrogen Workshop
Arr: SLU

3-7/7 The XVth International Symposium on Amyloidosis (ISA2016)
Arr: Uppsala universitet 

11-14/7 SCOS 2016
Arr: Uppsala universitet

26/6-1/7 MQM 2016 
Arr: Uppsala universitet

28/6 - 1/7 European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society 2016
Arr: Uppsala universitet 

11-14/7 International Standing Conference on Organizational Symbolism
Arr: Uppsala universitet

26-27/7 European Society of Evolutionary Developmental Biology
Arr: Uppsala universitet

8-12/8 International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy
Arr: SLU

8-19/8 International Symposium on Polymer Electrolytes
Arr: Uppsala universitet

22-26/8 Kirurgveckan 2016
Arr: Svensk Kirurgisk Förening

22-26/8 Latin vulgaire
Arr: Uppsala universitet

23-25/8 LAC 2016
Arr: Uppsala universitet

23-26/8 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2016
Arr: Karolinska Institutet

7-9/9 Sanord Conference  - Beyond New Public Management: Exploring new Paradigms of Governance and Public Service Provisioning
Arr: Uppsala Universitet

12-16/9 Röntgenveckan
Arr: Karolinska Institutet

26-30/9 SCAN 2016
Arr: Uppsala universitet

19-20/10 drogFOKUS 2016
Arr: Uppsala universitet

Nästkommande år

 

2017

2-3/2 Svenska Accessmötet 2017
Arr: KI

22-29/4 European Joint Conferences on Theory and Practice of Software - ETAPS 2017
Arr: UU

10-12/5 48th Nordic Lung Congress 2017
Arr: UU

19-23/5 Annual Meeting of the Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology - NOPHO 2017
Arr: KI

13-18/8 SE 2017 Stockholm: 200 years of Selenium Reseach
Arr: KI

21-25/8 Kirurgveckan 2017
Arr: KI

24-26/8 Meeting of the Nordic Spinal Deformities Society - NSDS 2017
Arr: KI

13-15/9 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2017 - SÖF 2017
Arr: KI

14-16/9 Meeting of the European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery - ESOPRS 2017
Arr: KI

Genomförda konferenser

2016

10-14/5 EAEVE General Assembly 2016
Arr: SLU

27-29/4 Ögondagarna 2016
Arr: Uppsala universitet

28-29/4 Juristkonferens2016
Arr: SLU

21-22/4 Medicinska Bibliotekskonferensen
Arr: Karolinska institutet

20-22/4 BUP-kongressen 2016
Arr: Uppsala universitet

20/4 Flora och faunavård 2016
Arr: SLU 

14-18/4 Språk så in i Norden
Arr: Uppsala universitet

7-8/4 Kolorektaldagarna 2016
Arr: Uppsala universitet

17/3 Utbildningskongress 2016
Arr: Karolinska Institutet

14-16/3 SSBA 2015
Arr: Uppsala universitet

14-15/3 BNPS 2016
Arr: Karolinska institutet 

11-13/3 Beecome 2016
Arr: SLU

10-12/3 Sociologidagarna 2016
Arr: Uppsala universitet 

17-18/2 ECPHC2016 
Arr: Uppsala universitet

10-11/2 Kurs i Svepelektronmikroskopi, SEM 2016
Arr: Uppsala universitet 

 

2015

1-3/12 Gcuaw8
Arr: SLU

26/11: MKB-dagen 2015
Arr: SLU
Antal deltagare: 116

18-19/11 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Arr: Uppsala universitet 

15-16/11 U4 Rectors Meeting VIII
Arr: Uppsala Universitet

12-13/11 Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier
Arr: Uppsala universitet

10-11/11 Nationell Växtskyddskonferens 2015 
Arr: SLU
Antal deltagare: 188

29-31/10 Intimate Modernism
Arr: Uppsala Universitet
Antal deltagare: 44

28/10 Hippocampusdagen 2015
Arr: SLU
Antal deltagare: 157

22-23/10 Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2015
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 160

9/10 Audionomprogrammet KI 20 år
Arr: Karolinska Institutet

6-7/10 Vindkraftsforskning i fokus
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 137

9/10 ACTuell Gerodonti 2015
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 116

21-25/9 Symplectic Geometry and Topology (SGT2015)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 72

23-24/9  Agriculture for food security post 2015 – the role of science
Arr: SLU

21-22/9
 NUAK 2015 
Arr: Uppsala Universitet och SLU

17-18/9 Ute är inne 
Arr: SLU 
Antal deltagare: 427

16-18/9 Integrating Arctic Plant and Microbial Ecology (21st ITEX meeting)
Arr: SLU
Antal deltagare: 60

26-28/8 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte, Göteborg
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 390

 23-28/8 14th Conference on Aquatic Microbial Ecology (SAME14)
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 235

24-26/8 International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2015
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 65

20-22 /8 Cultures of security 2015
Arr: Uppsala universitet

20-21/8 Trees and Crops for the Future, TC4F
Arr: SLU
Antal deltagare: 71

17-19/8 ICOS Visby 2015
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 56

17-21/8 Kirurgveckan 2015
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 1586

27/6-30/6 15th European Meeting on Complement in Human Disease, EMCHD 2015
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 377

15-16/6 Animal Obesity 2015 
Arr: SLU 
Antal deltagare: 71

14-16/6 NUAS Communication Conference 
Arr: Karolinska Institutet 
Antal deltagare: 309 

11-12/6 MOOCs in Scandinavia Conference 
Arr: Karolinska Institutet 
Antal deltagare: 191

10-12/6 Why Folkloristics 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 73

9-13/6 Mechanisms of Plant Speciation 
Arr: SLU
Antal deltagare: 78  

9-10/6 Wake Conference
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 64

7-12/6 IUFRO 2015
Arr: SLU
Antal deltagre: 77

1-5/6 Combinatorial Probability - Conference in honour of Svante Janson's 60th birthday.
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 75  

2-3/6 Uppsala Health Summit 2015 - A World Without Antibiotics
Arr: Uppsala universitet

31/5-3/6 18th International Symposium on Horticultural Economics and Management (ISHS 2015)
Arr: SLU
Antal deltagare: 35

28-29/5: Combat Metabolic
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 148

28/5 Nationell utbildning om Biobankslagen 
Arr: Uppsala universitet 

20-22/5 Ögondagarna 2015 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare:  222 

20-22/5 ÖNH-dagarna 2015 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 458

19-20/5 Neo-BFHI 2015
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare:  155 

18-20/5  2nd TEM Spectroscopy Workshop in Material Sciences 
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 72

11/5 Sötvattenövervakningen 50 år 
Arr: SLU
Antal deltagare: 237

7-9/5 Days of Molecular Medecine 
Arr: Karolinska Institutet 
Antal deltagare: 400

7-8/5 Vardagsliv under 1700-tal 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 65

8/5 Inst för kostvetenskap - Uppsala slott
Arr: Uppsala universitet 

8-11/5 1st International Conference on Myositis  (Myoconf 2015)
Arr: Karolinska Institutet 

28/4 Flora- och faunavård 2015  (flofa2015)
Arr: SLU 

26/4-1/5 1st International Solar Fuels Conference (ISF-1) 
Arr: Uppsala universitet

26-29/4 Global Challenges University Alliance, meeting 7 (GCUAW7)
Arr: SLU 

17/4 Spara och bevara, Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Arr: Uppsala Universitet
Antal deltagare: 166

16-17/4 Atarial Fibrillation - from aterial extrasystoles to atarial cardiomyopathy
Arr: Uppsala Universitet

13-14/4 The Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP)
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 135

19-20/3 Epigenetics as the meeting point between nature and nurture 
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 215

16-17/3 BNPS 2015
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 140 

6-7/3 Uppdrag språk - Språkdagarna 2015 
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 156

5/3 Regionmöte för Bröstcancer 2015 
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 149 

12-13/2 Insolvensrättsligt Forum 2015
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 455

27-28/1 Svepelektronmikroskopi (SEM2015)
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 13

22-23/1 Svenska Accessmötet 2015
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 305

 


 

2014201411-13/12 40th EIBA Annual Conference 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 498

5/12 Samhällsvetenskapliga fakultetens 50-årsjubileum
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 161 

3/12 Invigning Skandionkliniken
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 188

26/11 Skola för kunskap, valfrihet och trygghet (Ifu)
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 119

14/11 Hippocampusdagen 2014 
Arr: SLU 
Antal deltagare: 88

13-14/11 5th Swedish Language Technology Conference 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 134

13-14/11 Nationellt nätverksmöte för förvärv av hjärnskada (rehab2014)
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 133

11-12/11 Final Conference Life+MOTH
Arr: SLU
Antal deltagare: 30

4/11 MKB-dagen 2014 
Arr: SLU
Antal deltagare: 68

22-24/10 Global Challenges University Alliance, meeting 6 (GCUAW6)
Arr: SLU 
Antal deltagare: 31 

22-24/10 BUP Rectors' Conference 2014 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 89 

14-17/10 12th Nordic Photosynthesis Congress
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 101

10-12/10 Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 60

2-3/10 State of the Art Bröstcancer (SOTA)
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 544

1-2/10 Bostadsmötet 2014 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 173

22-26/9 NORDUnet
Arr: Uppsala universitet

18-19/9 Magna Charta
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 144

9-11/9 Single Cell Genomic Conference (SCG2014)
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 315

2-3/9 3rd Swedish Cancer Research Meeting 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 681

24-28/8 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 1194

20-23/8 Nordic Congress of Ophthalmology 2014 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 1194

21-22/8 Medicinsk bibliotekskonferens
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 95

14-15/8 Rum för Aktivt lärande 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 123

28/7-1/8 28th European Conference on Object Programming (ECOOP)
Arr: Uppsala universitet

3-5/7 Calcium Signaling - from basic to bedside
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 50 

26-29/6 The 9th International conference on the Pathogenesis of Mycobacterial Infections
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 121

25-28/6 The 58th Annual Meeting of the Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 116

23-28/6, 18th International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence 2014 (ISBC 2014)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 164

25-27/6 Global Challenges University Alliance, meeting 5 (GCUAW5)
Arr: SLU 
Antal deltagare: 25

15-19/6 16th International p53 workshop 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 415 

15-19/6 Second International Conference on Proton-Coupled Electron Transfer (PCET 2014)
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 77 

13-15/6 Nordisk workshop i straffrätt
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 87

14/6 Jubileumssymposium - Logopedutbildningens 50-årsjubileum 
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 190

12-14/6 Frontiers in immunology - from molecules to disease 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 136 

11-13/6 International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference (ICPLA 2014) 
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 274

10-12/6 2nd International Conference on Biogas Microbiology (ICBM)
Arr: SLU 
Antal deltagare: 135

3-4/6 Uppsala Health Summit 2014 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 219

21-23/5 SSFE 2014  
Arr: SLU
Antal deltagare: 79

19-23/5 MDH Evaluation to improve Research Quality (MER 2014)
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 45

16/5 Symposium: Cognitive Neuroscience in Education (cogneuro 2014)
Arr:  Karolinska Institutet
Antal deltagare: 93 

15-16/5 Micronano System Workshop, MSW 2014
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 126

13-15/5 Building Bridges between yesterday and tomorrow 
Arr: Karolinska Institutet 
Antal deltagare: 202

8-9/5 Include 2014: Utbildning för alla? 
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 107

8/5 JIM symposium on Personalized Medicine 
Arr: Karolinska Institutet 
Antal deltagare: 112

7/5 Matseminarium
Arr: SLU
Antal deltagare: 81 

5-6/5 Skogsfakultetsdagar 2014
Arr: SLU 
Antal deltagare: 258 

29/4 Flora och faunavårdskonferens 2014 (Flofa 2014)
Arr: SLU 
Antal deltagare: 303

24-25/4 Konferensen-att tänka och bygga nytt för framtidens patient
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 443

3-4/4 5th CECL Conference, “Banks in Europe: Regaining Trust and Securing Continuity" (CECL 2014)
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 18

31/3 Värdebaserad vård – nästa paradigmskifte för hälso- och sjukvården i Stockholm 
Arr: Karolinska institutet
Antal deltagare: 116

29/3 Språk - bron som förenar (Språkdagen 2014)
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 233

27-29/3 Postgraduate course/conference in Cardiac Pathology 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 89

27/3 Utbildningskongress 2014 - Forskningsanknuten utbildning i tanke och handling 
Arr: Karolinska Institutet 
Antal deltagare: 332

20-21/3 Scandinavian Conference for head and neck oncology (SSHNO 2014)
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 134

18-20/3 ConGenOmics workshop 2014
Arr; Uppsala universitet 
Antal deltagare: 43

17-18/3 BNPS 2014
Arr: Karolinska Institutet
Antal deltagare: 159

12-14/3 Global Challenges University Alliance, meeting 4 (GCUAW4)
Arr: SLU 
Antal deltagare: 32

6/3 Regiondag för bröstcancer
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 150

5-6/2 Vallkonferens 2014
Arr: SLU
Antal deltagare: 236

4-5/2 Svepelektronmikroskopi (SEM 2014)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 19

15-16/1 Evolution in Sweden 2014
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 117

 

 


 

 

2013

 


4-5/12 Nordisk batterikonferens 2014 (NordBatt 1)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 126 

21-22/11 Kvinnofrid konferens 2013, Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 421

7-8/11 2nd Swedish Cancer Research Meeting (SFO Cancer)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 293

5/11: Fomadag 2013 
Arr: SLU
Antal deltagare: 74

21-25/10 Medicin och farmaci under 400 år
Arr: Uppsala universitet

21-22/10 Etikprövningsnämndens årsmöte 2013
Arr. Uppsala universitet 
Antal deltagare: 76

21-22/10 ICOS Sweden annual workshop 
Arr. SLU
Antal deltagare: 67

17/10 Contagious Animal Diseases-the science behind trade policies and regulations 
Arr. SLU
Antal deltagare: 58

10-13/10 The 12th Nordic Conference of English Studies
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 68

3-5/10 Eurothrombosis 2013
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 295

2-3/10 Svenska Njur-och transplantationsföreningarnas höstmöte 2013
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare:171

25-27/9 Agricultural Research for Sustainable Development Goals
Arr: SLU
Antal deltagare: 306

16-20/9 Constraint Programming (CP2013)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 154

18-19/9 Studbo13
Arr: SLU
Antal deltagare: 248

18-19/9 Tentamenskonferensen 2013
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 63

19/9 Ute är inne Special - Inställd!
Arr: SLU

11-14/9 11th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe 2013)
Arr: SLU
Antal deltagare: 136

9-13/9 7th International Phosphorus Workshop (IPW7)
Arr: SLU
Antal deltagare: 150

10-13/9 The XI International Conference "Ancient Latin Medical Texts"
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 23

3/9 MKB-dagen 2013
Arr: SLU
Antal deltagare: 76

22/8 Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi - Get 2 Gether (SFKRK)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 54

11-15/8 12th SGA Biennal Meeting 2013 (SGA 2013 )
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 741

12-14/8 European Intelligence and Security Informatics Conference 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 108

24-28/6 15th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD 2013)
Arr: SLU
Antal deltagare: 228

25-26/6 Living Local Economies (lles2013)
Arr: SLU
Antal deltagare: 55

17-20/6 IX European Symposium on Poultry Welfare
Arr: SLU
Antal deltagare: 199

17-20/6 5th International Workshop on Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (Haxpes2013)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 121

10-15/6 International Conference on Low Energy Antiproton Physics (LEAP 2013)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 95

12-13/6 The SLU Global Food Security Research Symposium 
Arr: SLU
Antal deltagare: 89

10-12/6 14th Nordic-Baltic IHSS Symposium 2013 (NHSS 2013)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 69

6-9/6 The 2013 Conference on Communication and Environment (COCE 2013)
Arr: SLU
Antal deltagare: 250

9-10/6 The 41st World Congress of the International Institute of Sociology
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 113

27-29/5 ISMM 2013 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 63

20-22/5 Kristianstaddagar 2013
Arr: SLU 
Antal deltagare: 30

20-22/5 The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 161

16-17/5 The Futures of the Present: New Directions in (American) Literature and Culture 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 52

13-14/5 Internat för inrapportörer till Nationella prostatacancerregisret  (NPCR 2013)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 63

6-8/5 GODIAC
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 85

6-8/5 Workshop modelling of invasive species
Arr: SLU
Antal deltagare: 56

26/4 Seminarium: Vaccination mot galtlukt
Arr: SLU
Antal deltagare: 61

24-26/4 FORSYS
Arr: SLU
Antal deltagare: 99

24/4 Flora- och faunavård 2013
Arr: SLU
Antal deltagare: 407

17-18/4 Myfab and NorFab User Meeting 2013
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 231

11/4 Utvecklad cancervård i Uppsala-Örebro- ur patientens perspektiv 
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 119

3/4 U-FOLD
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 325

21-22/3 European Citizenship - Twenty years on 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 30

19-20/3 Svepelektronmikroskopi i praktik och teori (SEM 2013)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 17

18-19/3 BNPS 2013
Arr.Uppsala universitet
Antal deltagare: 239

13-14/3 Workshop om Östersjön
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 40

14-15/3 20th Uppsala Colorectal Day
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 370

7/3 Regiondag för bröstcancer 
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 176

31/1-1/2 I Öppnas i nytt fönsternsolvensrättsligt forum 2013
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 444

31/1 Medarbetardagen 2013
Arr. SLU
Antal deltagare: 335

INSTÄLLD 17/1 National Graduate School in Scientific Computing-closing symposium (NGSSC)
Arr. Uppsala universitet

 

 


 

 

2012

 


12/12 NL-fakultetsdagen 2012
Arr: SLU
Antal deltagare: 320

5/12 PLURAL
Arr: SLU
Antal deltagare: 18

23/11 In joint battle against Infectous Disease and Antibiotic resistance
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 213

13-14/11 Forskning i naturvetenskaplig didaktik 2012 (FND2012)
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 61

9-10/11 Euroleague for Life Sciences Student Conference 2012 (ELLS SSC 2012)
Arr: SLU
Antal deltagare: 240

8-9/11 Euroleague for Life Sciences Annual Conference 2012 (ELLS 2012)
Arr: SLU
Antal deltagare:118

30/10-1/11 SLU CIFOR restoration workshop
Arr: SLU
Antal deltagare: 15

30-31/10 Conference on Sustainable Agriculture in Baltic Sea
Arr: SLU
Antal deltagare:

25-26/10 Sällskapet för 1700-tals studier ”Sverige och allt det andra 
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 89

16-17/10 27th NKVet Symposium
Arr. SLU
Antal deltagare: 60

3-4/10 CEPS 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 112

2-3/10 Geoinfo 2012 
Arr: SLU
Antal deltagare: 173

1-3/10 Fysikdagarna 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 210

26-27/9 Agricultural Research for Development - Innovations and Incentives
Arr: SLU 
Antal deltagare: 163

17-20/9 6th International Conference on Black Grouse Endangered Species
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 26

7-8/9 Terrorism and the Literary Imagination (TLI 2012)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 27

2-4/9 European Doctorial Association in Management and Business Administration - EDAMBA
Arr. Uppsala universitet
Antal deltagare: 43

25-28/6 7th International Conference on Equine and Canine Locomotion (7ICEL)
Arr: SLU
Antal deltagare: 79

23-27/6 XVI International Symposium on Olfaction and Taste (ISOT) 
Arr: SLU
Antal deltagare: 781

18-20/6 EELS in Materials Science
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 79

13-15/6 Det nionde juridiska biblioteksmötet (NJBM 2012)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 99

12-14/6 Reglermöte 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 238

12/6 AIMday®Cancer 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 83

4-8/6 Modern trends in ergodic theory
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 52

29-31/5 Offentliga rummet 2012
Arr: SLU och Uppsala universitet
Antal deltagare: 577

30/5 AIMday® Patient Safety
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 26

25-26/5 The United States and China: Friends, Foes or Frenemies?
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 89

24-25/5 Nationell nätverksträff – Omvärldsanalys
Arr: SLU
Antal deltagare: 37

9/5 Flora- och faunavårdskonferensen 2012
Arr: SLU
Antal deltagare: 307

7-8 maj Multiple drug abuse and Medicines
Arr: Uppsala universitet 
Antal deltagare: 43

6-8/5 4th International conference on Hybrid and Organic Photovoltaics (HOVP)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 300

26-27/4 Föreningen för familjecentralers främjande
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 462

25/4  Workshop kring webbtjänster inom vattenförvaltningen- tema öppenhet och sekretess (wwv2012)
Arr: SLU
Antal deltagare: 48

29/3 BNPS 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 190

9/3 Utbildningsadministrativt symposium i Uppsala 9 mars 2012, hommage à Einar Lauritzen
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 94

7-9/3 SSBA Symposium 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 85

7/3 AIMday® Image 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 58

29/2 AIMday® Åldrande 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 67

8/2 Materials workshop 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 75

1-2/2 SEM 2012 (Svepelektronmikroskopi i praktik och teori)
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 29

24/1 Ledardagen 2012
Arr: SLU
Antal deltagare: 386

10/1 AIMday® Diabetes 2012
Arr: Uppsala universitet
Antal deltagare: 123

Kalendarium för KI, SLU och UU

Kalendarium för KI, SLU och UU

 

Här hittar du universitetens kalendarium 

 

Karolinska institutet - KI

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

Uppsala universitet - UU

 
 
Sidan uppdaterad: 2016-05-16. Sidansvarig: tia.eriksson@slu.se

Akademikonferens, Box 7059, 750 07 UPPSALA • Tel 08-524 833 00, 018-67 10 03, 018-471 57 30 • Fax 018-67 35 30
E-post webbansvarig: Maria Carlson
Informationsansvarig: Tia Eriksson