Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Senaste nytt

På gång

2015-04-17 -  Tord Snäll professor i ekologi
Under 2015 installeras tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män vid SLU.
2015-04-17 -  15 miljoner föreslås till Svenska artprojektet
SLU får 15 miljoner till Svenska artprojektet. Det föreslår regeringen i sin vårproposition som presenteras i dag.
2015-03-04 -  Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar
En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp...
2015-01-07 -  Studie om fåglarnas utveckling utnämnd till en av förra årets 10 viktigaste vetenskapliga bedrifter
Två SLU-forskare har medverkat till studien där ett stort antal fågelarters hela DNA har analyserats och gett många värdefulla svar om fåglars släktskap och evolution. Innan jul blev studien utsedd av...
2014-12-19 -  Läsvärt om rovdjurens situation i Europa och Sverige
Läs SLU-forskaren Guillaume Chaprons artikel i Science om rovdjurens positiva utveckling i Europa samt hans kolumn i Nature där han menar att vetenskapliga resultat använts felaktigt av politiker.

Yttranden

2014-11-20 -  Yttrande om förslag till ändring i förordningen om områdesskydd – skydd av områden med nyskapade
Diarienummer: SLU.ua.2014.2.6-3513 Författare: Anders Jacobson
2014-10-22 -  ArtDatabankens och Centrum för biologisk mångfalds synpunkter på ”Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö” NV-04173-13
Diarienummer: SLU.dha. 2014.5.5-114 Författare: Wenche Eide, Weronika Axelsson Linkowski och Malgorzata Blicharska
2014-09-16 -  Synpunkter förslag till systematisk utvärdering av renbetets effekter på fjällvegetationen
Diarienummer: SLU.dha.2014.5.5-102 Författare: Wenche Eide och Mora Aronsson
2014-08-25 -  Yttrande om förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö
Diarienummer: SLU.dha.2014.5.5-98 Författare Kerstin Mo
Sidan uppdaterad: 2014-11-19. Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se