Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2008

2008-12-19 -  Svar på kompletterande förfrågan med anledning av etablering av kalktäkter på Gotland i Bunge socken
Svar till Naturvårdsverket ang kompletterande förfrågan med anledning av etablering av kalktäkter på Gotland i Bunge socken
2008-10-03 -  Utlåtande ang kalktäkt på Gotland, Bunge Ducker 1:64
ArtDatabankens utlåtande rörande påverkan på arter och naturtyper av ansökt kalktäkt på Gotland, Bunge Ducker 1:64 till Naturvårdsverket
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: