Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2011

2011-03-28 -  Yttrande över inrättande av naturreservat Årike Fyris i Uppsala kommun
Uppsala kommun, fritids- och naturvårdsnämnden SLU:s yttrande inkl. ArtDatabankens bidrag till detta.  Ladda ned yttrandet
2011-03-24 -  ArtDatabankens bilaga till SLU:s yttrande över Skogsstyrelsens översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § skogsvårdslagen
Skogsstyrelsen    Ladda ned yttrandet
2011-03-16 -  Synpunkter på rapporter rörande miljömålsutvärdering
SLU, med starkt bidrag från ArtDatabanken, har yttrat sig över Naturvårdsverkets förslag till miljömålsrapportering, som inom kort kommer att sändas till Regeringskansliet.
2011-03-04 -  Yttrande över licensjakt på varg
ArtDatabankens och CBM:s yttrande över remissen Underlag för svar till europeiska kommissionen formella underrättelse angående licensjakten på varg.
2011-03-03 -  Yttrande över förslag till havsplanering
2011-03-02 -  Yttrande om myggbekämpning 2011
Kemikalieinspektionen har remitterat ett förslag till hur bekämpningen av översvämningsmyggor med Bti bör gå till säsongen 2011, i Nedre Dalälvsområdet. SLU har lämnat ett remissvar på detta förslag, där...
2011-02-18 -  Yttrande över remissen Underlag för svar till europeiska kommissionen formella underrättelse angående licensjakten på varg
 Ladda ned yttrandet
2011-01-21 -  Yttrande över Detaljplan om ny trafikförbindelse Gottsunda-Ultuna
Uppsala kommun, stadsbyggnadskontoret.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: