Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Nyhetsarkiv

2015-04-24 -  Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad
Den 28 april släpper ArtDatabanken Rödlista 2015. Men redan i dag släpper ArtDatadabanken resultatet för nordhavsräkan som får bedömningen Nära hotad (NT). Rödlistan kan betraktas som en barometer för...
2015-04-17 -  Tord Snäll professor i ekologi
Under 2015 installeras tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män vid SLU.
2015-04-17 -  15 miljoner föreslås till Svenska artprojektet
SLU får 15 miljoner till Svenska artprojektet. Det föreslår regeringen i sin vårproposition som presenteras i dag.
2015-03-11 -  Hur går det för laken 2015?
Den 28 april släpper ArtDatabanken Rödlista 2015. Men redan nu har du möjlighet att tjuvkika på några av våra 4 274 rödlistade arter. Redan idag kan du läsa om hur det går för laken och varje dag fram...
2015-03-04 -  Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar
En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp...
2015-01-07 -  Studie om fåglarnas utveckling utnämnd till en av förra årets 10 viktigaste vetenskapliga bedrifter
Två SLU-forskare har medverkat till studien där ett stort antal fågelarters hela DNA har analyserats och gett många värdefulla svar om fåglars släktskap och evolution. Innan jul blev studien utsedd av...
2014-12-19 -  Läsvärt om rovdjurens situation i Europa och Sverige
Läs SLU-forskaren Guillaume Chaprons artikel i Science om rovdjurens positiva utveckling i Europa samt hans kolumn i Nature där han menar att vetenskapliga resultat använts felaktigt av politiker.
2014-12-03 -  Marina inventeringar
Nu finns slutrapporten från Svenska artprojektets marina inventering. Undersökningen var den första stora inventeringen av bottenfaunan längs Västkusten sedan början av 1900-talet och har redan gett avtryck...
2014-11-18 -  13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper
ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgruppe...
2014-11-13 -  Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Artportalen har idag över 33 miljoner fynduppgifter om Sveriges fåglar. En del av dessa ska ligga som grund i en större vetenskaplig studie för att utvärdera vilken effekt restaurering av våtmarker har...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: