Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Nyhetsarkiv

2014-04-03 -  Sök och analysera art- och miljödata i nya Analysportalen
Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering.
2014-03-17 -  Artportalsapp fick pris i Hack for Sweden.
Priset "Bästa nytta för allmänheten" gick till artportalsapp när tävlingen Hack for Sweden avgjordes i helgen. Priset gick till lag "Tummen upp" med appen "Art app", en digital lupp som förvandlar användaren...
2014-03-05 -  Ny fågelfamilj upptäckt av medarbetare på ArtDatabanken
Per Alström från ArtDatabanken vid SLU är sedan två år, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. Han har under denna tid haft möjligheten att forska på heltid på fåglar. Nu har...
2014-02-18 -  Hantering av skyddade fynduppgifter
Med anledning av den debatt som pågår i medier på nätet angående att ArtDatabanken lämnar ut skyddsklassade uppgifter till konsulter som tjänstgör i naturvårdande syfte vill vi reda ut en del oklarheter...
2014-02-16 -  Sök och analysera fynddata i nya Analysportalen
Nu finns ett nytt sätt att söka och analysera svenska observations- och miljödata. I den nyligen lanserade Analysportalen kan du nå alla fynd som finns i Artportalen, men även data från andra databaser...
2014-02-13 -  Lena Sundin Rådström ny chef för ArtDatabanken
Från natursköna Östersund kommer ArtDatabankens nya chef. Hon kommer direkt från sin tjänst som chef för Naturvårdsverkets sektion för förvaltning av värdefull natur. I januari 2014 tillträdde Lena som...
2014-02-07 -  Kraftig minskning av nordhavsräka men ArtDatabankens rödlistebedömning ej klar
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU är den myndighet som har i uppdrag att ta fram underlag och bedöma status enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) kriterier. Arbetet pågår just...
2014-02-05 -  En rödlistad räka är inte samma sak som en räka med rött ljus
I medierna diskuteras i dagarna bland annat att nordhavsräkan Pandalus borealis fått rött ljus i WWFs fiskguide. Olyckligtvis sker i medierna en sammanblandning med ordet ”rödlista”. I den nationella rödlistan...
2014-01-31 -  KSLA belönar Björn Cederberg
Vid Akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2014 belönades ArtDatabankens numera pensionerade mångårige medarbetare Björn Cederberg för sina föredömliga insatser inom forskningsinformation.
2014-01-29 -  Chef Program arter
Vill du vara med och utveckla Sveriges viktigaste enhet för artinformation? ArtDatabanken söker dig som har arbetat med art- och naturvårdsfrågor och är en erfaren ledare.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: