Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Nyhetsarkiv

2014-04-23 -  Naturligare variationer i vattenstånd skulle gynna strändernas känsliga arter
Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare...
2014-04-03 -  Sök och analysera art- och miljödata i nya Analysportalen
Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering.
2014-03-17 -  Artportalsapp fick pris i Hack for Sweden.
Priset "Bästa nytta för allmänheten" gick till artportalsapp när tävlingen Hack for Sweden avgjordes i helgen. Priset gick till lag "Tummen upp" med appen "Art app", en digital lupp som förvandlar användaren...
2014-03-05 -  Ny fågelfamilj upptäckt av medarbetare på ArtDatabanken
Per Alström från ArtDatabanken vid SLU är sedan två år, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. Han har under denna tid haft möjligheten att forska på heltid på fåglar. Nu har...
2014-02-18 -  Hantering av skyddade fynduppgifter
Med anledning av den debatt som pågår i medier på nätet angående att ArtDatabanken lämnar ut skyddsklassade uppgifter till konsulter som tjänstgör i naturvårdande syfte vill vi reda ut en del oklarheter...
2014-02-16 -  Sök och analysera fynddata i nya Analysportalen
Nu finns ett nytt sätt att söka och analysera svenska observations- och miljödata. I den nyligen lanserade Analysportalen kan du nå alla fynd som finns i Artportalen, men även data från andra databaser...
2014-02-13 -  Lena Sundin Rådström ny chef för ArtDatabanken
Från natursköna Östersund kommer ArtDatabankens nya chef. Hon kommer direkt från sin tjänst som chef för Naturvårdsverkets sektion för förvaltning av värdefull natur. I januari 2014 tillträdde Lena som...
2014-02-07 -  Kraftig minskning av nordhavsräka men ArtDatabankens rödlistebedömning ej klar
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU är den myndighet som har i uppdrag att ta fram underlag och bedöma status enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) kriterier. Arbetet pågår just...
2014-02-05 -  En rödlistad räka är inte samma sak som en räka med rött ljus
I medierna diskuteras i dagarna bland annat att nordhavsräkan Pandalus borealis fått rött ljus i WWFs fiskguide. Olyckligtvis sker i medierna en sammanblandning med ordet ”rödlista”. I den nationella rödlistan...
2014-01-31 -  KSLA belönar Björn Cederberg
Vid Akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2014 belönades ArtDatabankens numera pensionerade mångårige medarbetare Björn Cederberg för sina föredömliga insatser inom forskningsinformation.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: