Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2007

2007-12-21 -  Nu finns listan på förslag till svenska namn på bin
Denna lista över svenska namn för bin (inklusive humlor) är utarbetad av L. Anders Nilsson och Björn Cederberg och preliminärt antagen av Kommittén för svenska djurnamn. Vi tar tacksamt emot synpunkter...
2007-11-27 -  Okända djur och växter kartläggs
Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU i Uppsala, har i dagarna beslutat att fördela 12 miljoner kronor under 2008 till forskare för kartläggning och vetenskaplig beskrivning av dåligt kända arter...
2007-11-06 -  ArtDatabanken skickar brev till miljöministern
Det är högtryck i skogsbruket och allt fler fall av tveksamma eller olämpliga avverkningar uppmärksammas i media.
2007-10-12 -  Ny Nationalnyckelvolym handlar om naturvårdsintressanta skalbaggar!
Denna femte utgivna volym av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenterar Nordens alla 128 arter av långhorningar. Det är den första boken i Nationalnyckeln som handlar om skalbaggar.
2007-10-08 -  Blomflugenamnen fastställda
Nu har Kommittén för svenska djurnamn fastställt de namn på svenska blomflugor som kommer att användas i den kommande volymen av Nationalnyckeln. Listan fastställdes 071003.
2007-09-18 -  Konferens om biologisk mångfald i sötvatten
ArtDatabanken, tillsammans med Svenska Föreningen för Limnologi och Naturhistoriska Riksmuseet arrangerar årets Vattendagar med det spännande temat "Den glömda mångfalden"
2007-09-12 -  Ny global rödlista från IUCN
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) är en världsomspännande organisation för natur- och miljövård.
2007-09-10 -  Världsledande experter till Sverige
Svenska artprojektet fortsätter i dagarna sin marina satsning med att kika riktigt närsynt på dessa pyttesmå djur – den marina meiofaunan.
2007-09-03 -  Lärare lär om skalbaggar i Nås
Ännu en kurs för vetgiriga lärare.
2007-08-09 -  Fjärilskurs för lärare
Den 13-14 augusti samlas lärare från hela landet på Omberg för att lära sig mer om fjärilar och deras spännande värld.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: