Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2008

2008-11-20 -  Ny inspirerande bok om bladmossor
Stor detaljrikedom i text och bild i den sjunde volymen i bokverket Nationalnyckeln.
2008-10-22 -  Stövslände- och myrnamnen fastställda
Nu har Kommittén för svenska djurnamn fastställt de namn på svenska stövsländor och myror som kommer att användas i den kommande volymen av Nationalnyckeln. Nedan finner du länkar till respektive list...
2008-10-08 -  Norge startar Artprojekt
Det blir sannolikt norska Artsdatabanken, Norges motsvarighet till svenska ArtDatabanken, som kommer att driva projektet. ArtDatabanken startade det svenska artprojektet 2002, vilket har varit "modell"...
2008-10-06 -  Nytt om artprojekt i Norge
Norska Aftenposten skriver idag att Norges regering imorgon kommer att föreslå att ett norskt artprojekt startas med en inledande budget på 20 miljoner NOK.
2008-09-11 -  Lättare att samarbeta kring artdata
ArtDatabanken har i samarbete med ett antal Länsstyrelser tagit fram en vägledning för hur man ska samarbeta kring artdata.
2008-09-04 -  ArtDatabanken skyddsklassar känsliga arter
ArtDatabanken har tagit fram en policy för skyddsklassning av arter. Policyn handlar om hur fynduppgifter hanteras för ett antal känsliga arter.
2008-09-04 -  Anmäl dig till Systematikdagarna 2008
Systematikdagarna är ett forum för alla som är intresserade av systematik och biodiversitet. Systematikdagarna kommer att äga rum vid SLU, Uppsala 24-25 november, senaste anmälningsdag är 26 sep.
2008-08-22 -  Säg ditt om EU-rapporteringen
Nu finns det möjlighet att granska och kommentera Sveriges rapportering till EU-kommissionen om tillståndet för arter och naturtyper i habitatdirektivet.
2008-08-19 -  Artportalen stängd 19 augusti
Tisdag den 19 augusti stänger Artportalen för underhåll av servrar. Välkomna tillbaka 20 augusti!
2008-07-01 -  Nu flyger fjärilarna åter i Nationalnyckeln
Sveriges största bokverk utökas med en volym om småfjärilar, som trots sin ringa storlek äger en skönhet som blir tydlig för den som studerar dem på nära håll.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: