Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2009

2009-12-18 -  Nya preliminära artnamnslistor
Nu har Kommittén för svenska djurnamn publicerat preliminära namnlistor för manteldjur, vägsteklar och strålfeniga fiskar. På nedanstående länk finner du samtliga preliminära och fastställda namnlistor....
2009-12-17 -  Blomflugorna kompletta
Nu är den här, uppföljaren till sommarens fluga. Här finns några av de största och vackraste blomflugorna, men också några av de minsta.
2009-12-16 -  Nytt nummer av Fauna och flora
Nu finns ett nytt nummer av den populärbiologiska tidskriften Fauna och Flora ute, nummer 4 2009.
2009-12-16 -  Nya yttranden om riktlinjer i skyddade områden
Artdatabanken har lämnat två yttranden till Naturvårdsverket gällande riktlinjer i skyddade områden. Dels ett förslag till nya riktlinjer för bevarandemål i skyddade områden men även ett förslag till riktlinjer...
2009-12-15 -  Ny fågelart hittad av ArtDatabanksforskare
ArtDatabanksforskaren Per Alström har hittat en ny fågelart (sångare) i Vietnamn/Laos vilket uppmärksammas internationellt av BBC. Arten är döpt till Limestone Leaf Warbler (Phylloscopus calciatilis)....
2009-12-07 -  Yttrande beträffande myggbekämpningsmedel
ArtDatabanken har lämnat ett yttrande till Kemikalieinspektionen beträffande ansökan om godkännande för biocidprodukten VectoBac G. VectoBac G är ett biologiskt bekämpningsmedel för användning mot sti...
2009-11-27 -  Miljömålen i nya perspektiv
SLU och ArtDatabanken har yttrat sig till Miljödepartementet över utredningen Miljömålen i nya perspektiv (SOU 2009:83).
2009-11-19 -  12,5 miljoner till taxonomisk forskning och inventeringar
Svenska artprojektets styrgrupp har beslutat att för 2010 dela ut 12,5 miljoner kronor till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt.
2009-11-06 -  Ny rödlista från IUCN
Den tredje november meddelade IUCN att man släppt en ny uppdatering av IUCN:s internationella rödlista över utrotningshotade arter. I denna framgår exempelvis att 17 291 av 47 677 bedömda arter är hotade....
2009-11-03 -  Klartecken för LifeWatch-arbete
Vetenskapsrådet satsar på ”forskningens infrastrukturer” som bland andra ArtDatabanken nu får ta del av.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: