Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2010

2010-12-20 -  Brådskande att förbättra genetisk status hos varg
ArtDatabanken har bidragit till SLUs svar på Miljödepartementets remiss om införsel och utplantering av varg.
2010-12-20 -  Nya artnamn fastställda
Kommittén för svenska djurnamn har fastställt namnen på familjerna bronsmalar - rullvingemalar samt ett antal familjer steklar.
2010-11-22 -  Stöd till taxonomisk forskning och biologiska samlingar
Svenska artprojektets styrgrupp beslutade 16 november att bevilja 58 miljoner i stöd till biologiska samlingar i Sverige under perioden 2011-2013. På samma möte beslutades även om 14,1 miljoner i stöd...
2010-11-19 -  Snart dags för Systematikdagarna 2010
ArtDatabanken är med och arrangerar Systematikdagarna 2010 tillsammans med Göteborgs Universitet, Göteborgs Botaniska Trädgård, Svenska Systematikföreningen och Göteborgs Naturhistoriska Museum.
2010-11-09 -  Namnen på vägsteklarna fastställda
Nu har Kommittén för svenska artnamn fastslagit namnen för vägsteklarna.
2010-10-18 -  Nya marina Natura 2000-områden på G
ArtDatabanken har granskat förslag till nya marina Natura 2000-områden från ett antal länsstyrelser.
2010-10-18 -  Svenska artprojektet i Nagoya
I oktober 2010 möts världens länder för att enas om en ny global vision och nya ambitiösa mål för att bevara och hållbart nyttja jordens naturresurser. Det tionde partsmötet under FN:s konvention om biologisk...
2010-10-01 -  Världens längsta djur finns utanför Göteborg
Slemmaskar (nemertiner) har ett illasmakande giftigt slem på kroppsytan och en extrem förmåga att sträcka ut och dra ihop sig.
2010-09-22 -  Nya arter från havsdjupen
Den 6-15 september hölls på Tjärnö en workshop med tjugo aktiva forskare från nio olika länder, alla experter på olika marina grupper av makrofauna.
2010-09-22 -  Många nya svampar upptäckta för Sverige
Sista veckan i juli 2010 samlades 21 mykologer från sex länder till en workshop i Saxnäs i södra Lappland.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: