Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2011

2011-12-22 -  Ny bok om tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige
Naturvårdsverkets bok "Biologisk mångfald i Sverige" är en dagsaktuell och heltäckande genomgång av tillståndet för Sveriges flora, fauna och ekosystem.
2011-12-16 -  Nu finns en rödlista för Europas blommor
Nära hälften av art- och habitatdirektivets arter är hotade i Europa. Det visar den nya rödlistan för Europas kärlväxter, som ArtDatabanken SLU har varit med och tagit fram.
2011-11-17 -  VR-pengar till Svenska Lifewatch
Biträdande chefen för ArtDatabanken, professor Ulf Gärdenfors, har beviljats medel till omfattande infrastruktur för "svensk medverkan i det europeiska LifeWatch-forskningskonsortiet".
2011-11-03 -  Stöd till taxonomisk forskning från Svenska artprojektet
Svenska artprojektets styrgrupp beslutade 25 oktober att bevilja 11,8 miljoner i stöd till taxonomisk forskning och inventeringar under 2012.
2011-11-02 -  Användarmöte för Svenska LifeWatch
Svenska LifeWatch bygger under 2011-2013 en e-infrastruktur och en analysportal för biodiversitetsdata.
2011-10-27 -  Gammelskogen – snart bara i reservat
  Ett allt intensivare skogsbruk sker på bekostnad av arterna. Det menar experter på ArtDatabanken vid SLU i en analys av situationen för de skogslevande arterna i Norden. Enligt analysen går vi mot...
2011-09-20 -  Ny Nationalnyckelvolym om fjärilar
Nu öppnas dörren till malarna som är en oerhört mångformig grupp bland fjärilarna. Totalt finns det över 1000 arter bara i Sverige.
2011-09-14 -  Möt en riktig haj på Bok och Bibliotek 2011 i Göteborg 22-25 sep
Lyssna på föredrag om djuphavet – den okända planeten jorden, träffa den småfläckiga rödhajen, klappa sjöstjärnor, krabbor och sjöpungar i vår monter B05:70 på Bokmässan.
2011-06-21 -  Konsortieavtal klart för svenska LifeWatch
Sex nationella parter, däribland ArtDatabanken vid SLU, har undertecknat ett konsortieavtal för samverkan kring uppbyggnaden av Svenska LifeWatch.
2011-06-01 -  Studie av aspfjädermossa på ask ger svar om kanteffekter
Små, skyddade fragment av naturskog, som återstår efter skogsavverkningar, riskerar att inte kunna räcka till för vissa rödlistade arter. Det visar en ny gemensam studie av tre institutioner vid SLU, och...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: