Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2012

2012-12-20 -  Svenska artprojektet placerar Sverige i absoluta eliten när det gäller artkunskap
Nu har Svenska artprojektet sammanställt resultaten från de första tio årens (2002−2011) arbete med att kartlägga landets arter. ─Resultaten är häpnadsväckande, säger Ulf Gärdenfors chef för de vetenskapliga...
2012-12-20 -  Minskade anslag till ArtDatabanken (SLUs pressmeddelande)
Regeringen har idag beslutat om en minskning av budgeten för verksamheten under 2013 vid ArtDatabanken, SLU, från tidigare 77 till 67 miljoner SEK. Av dessa ska 55 användas för verksamheten inom Svenska...
2012-12-07 -  Inriktning och budget för artprojektet kommer att beslutas av regeringen
Miljö- och jordbruksutskottet har offentligtgjort sitt betänkande om Svenska artprojektet. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar som regeringen föreslagit, vilket innebär att budget och framtida inriktning...
2012-11-27 -  Nordiska länderna samarbetar kring gemensam e-infrastruktur för biologisk mångfald
Inom Svenska LifeWatch samarbetar universitet, museer och myndigheter för att göra databaser med information om biologisk mångfald mer tillgängliga för forskning och miljöövervakning. Nu inleds en förstudie...
2012-11-16 -  Okända bukhårsdjur, käklöss och svampar i havet utforskas av Svenska artprojektet
Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU, har beslutat att fördela 13,6 miljoner till utforskning av okända och dåligt kända arter under 2013-2015.
2012-10-22 -  ”Naturvård måste få kosta”
”Hoten mot den biologiska mångfalden låter inte vänta på sig. ArtDatabanken strävar därför efter att effektivisera tillgängligheten och förbättra informationen om våra arter och natur. Samtidigt står vi...
2012-10-10 -  Askskottsjuka ger ökad utdöenderisk för trädlevande lavar
Minst 10 % av världens trädslag hotas idag av utrotning och trädsjukdomar är en alltmer ökande orsak till detta. Nya trädsjukdomar hotar inte bara värdträdet men kan också ha allvarliga dominoeffekter...
2012-09-20 -  Om Svenska artprojektet i statsbudgeten
Regeringen lämnar inga konkreta besked om Svenska artprojektets framtida mål och resurser i budgetpropositionen, men ger dock starkt stöd till projektet och till verksamheten vid ArtDatabanken.
2012-09-20 -  Alla Sveriges fiskar samlade i Nationalnyckeln
Nu kommer en efterlängtad, modern bestämningsbok som inkluderar vanliga arter som gädda och abborre men även mindre kända arter som birkelånga och vrakfisk.
2012-09-11 -  Delta i vår enkätundersökning så kan du vinna en Nationalnyckel
Hösten 2012 påbörjar ArtDatabanken konstruktionen av Analysportalen inom projektet Svenska LifeWatch. Vilka data och verktyg skulle du vilja ha tillgång till i Analysportalen? Svara på vår enkät och delta...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: