Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2012-07-11

Räcker det starka stödet för Svenska artprojektet?


Den 29 juni hölls en hearing på regeringskansliet för ett flertal intressenter om förslagen i utredning om Svenska artprojektet som genomförts under våren.

Det var en stor uppslutning vid hearingen och flera olika åsikter fördes fram. Kritiken var samstämmig mot förslaget till neddragning av resurser till projektet. Det fanns olika uppfattningar om behovet av att fortsätta utgivning av bokverket Nationalnyckeln, men samsyn om att kunskapsspridning i digital form måste utvecklas.

Kommentarer på utredningen skickas skriftligen till registrator@rural.ministry.se före 1 augusti.

Läs mer

 Rapport om översyn av Svenska artprojektet (Landsbygdsdepartementet)
 Hårt slag mot Svenska artprojektet 
Nätverket bevara Nationalnyckeln på Facebook
Följ Svenska artprojektet på Twitter
 Nyheten på Nationalnyckelns webbsida

Kontaktperson vid ArtDatabanken SLU

Johan Bodegård, chef, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 24 30,
mobil 070-266 8600. E-post: johan.bodegard@slu.se
(Kontakt kan även förmedlas via Johan Samuelsson, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09. E-post: johan.samuelsson@slu.se)

 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: