Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

2013

2013-12-03 -  Vad är det som har hundratals fötter, saknar huvud och är våra nära släktingar?
Svaret finns i Nationalnyckelns senaste volym där du hittar all tillgänglig information om tagghudingar. För första gången finns nu alla svenska arter av dessa havslevande skönheter presenterade i en bok....
2013-12-02 -  ArtDatabankens underlag om lodjursstammen i landet ifrågasätts
Frågan om hur många lodjur som fanns i Sverige vid EU-inträdet 1995 har varit föremål för diskussion, inför kommande riksdagsbeslut nu i början av december. Att föreslå en lägsta tillåten nivå för antalet...
2013-11-18 -  Omistliga skatter får inte gå förlorade. Ny bok om biologiska samlingar.
I landets biologiska samlingar finns över 33 miljoner föremål bevarade. Många känner inte till deras existens och betydelse. Det är dags att lyfta upp dessa guldkorn och juveler liksom det vetenskapliga...
2013-11-14 -  Stort anslag till forskare vid ArtDatabanken
I tisdags beslutade Formas att stödja ArtDatabankens arbete med att undersöka hur scenarier av markanvändning påverkar arters framtida populationsutveckling. Tord Snäll fick 6,4 milj. kronor för projektet...
2013-11-13 -  Inbjudan till bokrelease och seminarium
Kom och lyssna på seminarium om den nya boken "Skatter i vått och torrt". Äntligen kommer en bok som på ett övergripande sätt presenterar Sveriges biologiska samlingar och hur de sköts och används. Det...
2013-10-31 -  Nationell hearing om Svenska LifeWatch
Vilka steg ska Svenska LifeWatch ta i nästa utvecklingsfas för att möta svenska forskares och myndigheters behov av data och analysverktyg? Välkommen till en hearing den 3 december i Stockholm om utvecklingen...
2013-10-23 -  Allt från slemsvamp till puckelflugor och luddbenssteklar på Forskarträff
En spännande dag för nätverkande och utbyte av erfarenheter när forskare finansierade av Svenska artprojektet träffades på ArtDatabanken.
2013-10-03 -  Ny chef för ArtDatabanken
Lena Sundin Rådström tillträder som ny chef för ArtDatabanken.
2013-09-04 -  Nu börjar arbetet med Rödlista 2015
Rödlistan är en viktig barometer både i de svenska miljömålen och i internationella överenskommelser. Nu ska en ny rödlista tas fram, som kommer ut 2015.
2013-08-22 -  Nya svenska djurnamn
Namn på fladdermöss, nyckelpigor och spindlar fastställda
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: