Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Välkommen till ArtDatabankens pressrum

Våra pressmeddelanden går även ut via MyNewsdesk. Vill du stå med på sändlistan kontakta Johan Samuelsson.

Prenumerera på våra nyheter via RSS. Så här gör man.

Kontakta ArtDatabankens personal med specialistkompetens - översikt kontakter.

Logotyper

 SLU
 ArtDatabanken SLU
 Nationalnyckeln
 Svenska artprojektet
 Svenska LifeWatch.

Pressbilder

 ArtDatabankens ledning.

Kontakt

Johan Samuelsson

Informationschef 
Tel: 018-67 34 09
Johan.Samuelsson@slu.se

Om ArtDatabanken

 Läs om vad vi gör
 Läs om våra uppdrag


Pressmeddelanden

2014-04-03 -  Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata
Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering.
2014-01-13 -  Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask?
De flesta har någon gång metat och trätt på en daggmask på kroken, och en blodigels sugmun är väl bekant för oss alla. Daggmaskar och iglar tillhör djurgruppen Ringmaskar. En mer okänd grupp inom ringmaskarna...
2013-12-02 -  Vad är det som har hundratals fötter, saknar huvud och är våra nära släktingar?
Svaret finns i Nationalnyckelns senaste volym där du hittar all tillgänglig information om tagghudingar. För första gången finns nu alla svenska arter av dessa havslevande skönheter presenterade i en ...
2013-11-18 -  Omistliga skatter får inte gå förlorade
I landets biologiska samlingar finns över 33 miljoner föremål bevarade. Många känner inte till deras existens och betydelse. Det är dags att lyfta upp dessa guldkorn och juveler liksom det vetenskapliga...
2013-10-08 -  Ny chef för ArtDatabanken
Lena Sundin Rådström tillträder som ny chef för ArtDatabanken − kunskapscentret för Sveriges arter och naturtyper.

Senaste nytt

2014-04-03 -  Sök och analysera art- och miljödata i nya Analysportalen
Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering.
2014-03-17 -  Artportalsapp fick pris i Hack for Sweden.
Priset "Bästa nytta för allmänheten" gick till artportalsapp när tävlingen Hack for Sweden avgjordes i helgen. Priset gick till lag "Tummen upp" med appen "Art app", en digital lupp som förvandlar användaren...
2014-03-05 -  Ny fågelfamilj upptäckt av medarbetare på ArtDatabanken
Per Alström från ArtDatabanken vid SLU är sedan två år, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. Han har under denna tid haft möjligheten att forska på heltid på fåglar. Nu har...
2014-02-18 -  Hantering av skyddade fynduppgifter
Med anledning av den debatt som pågår i medier på nätet angående att ArtDatabanken lämnar ut skyddsklassade uppgifter till konsulter som tjänstgör i naturvårdande syfte vill vi reda ut en del oklarheter...
2014-02-16 -  Sök och analysera fynddata i nya Analysportalen
Nu finns ett nytt sätt att söka och analysera svenska observations- och miljödata. I den nyligen lanserade Analysportalen kan du nå alla fynd som finns i Artportalen, men även data från andra databaser...
Sidan uppdaterad: 2011-09-08.