Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Välkommen till ArtDatabankens pressrum

Våra pressmeddelanden går även ut via MyNewsdesk. Vill du stå med på sändlistan kontakta Johan Samuelsson.

Prenumerera på våra nyheter via RSS. Så här gör man.

Kontakta ArtDatabankens personal med specialistkompetens - översikt kontakter.

Logotyper

 SLU
 ArtDatabanken SLU
 Nationalnyckeln
 Svenska artprojektet
 Svenska LifeWatch.

Pressbilder

 ArtDatabankens ledning.

Kontakt

Susanne Lundmark

Chef program kommunikation
Tel: 018-67 26 86
susanne.lundmark@slu.se

Om ArtDatabanken

 Läs om vad vi gör
 Läs om våra uppdrag


Pressmeddelanden

2015-03-04 -  Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar
En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp...
2014-10-06 -  Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige
Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, notblomster och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie. Förklaringen står...
2014-09-25 -  Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – några av Sveriges 1000 mossor!
Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiska klimat. Eftersom mossorna...
2014-09-02 -  Prisbelönad bok om biologiska samlingar
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt".
2014-06-30 -  Nu svärmar bastarderna in i mobilen
Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.

Remissvar/yttranden

2014-11-20 -  Yttrande om förslag till ändring i förordningen om områdesskydd – skydd av områden med nyskapade
Diarienummer: SLU.ua.2014.2.6-3513 Författare: Anders Jacobson
2014-10-22 -  ArtDatabankens och Centrum för biologisk mångfalds synpunkter på ”Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö” NV-04173-13
Diarienummer: SLU.dha. 2014.5.5-114 Författare: Wenche Eide, Weronika Axelsson Linkowski och Malgorzata Blicharska
2014-09-16 -  Synpunkter förslag till systematisk utvärdering av renbetets effekter på fjällvegetationen
Diarienummer: SLU.dha.2014.5.5-102 Författare: Wenche Eide och Mora Aronsson
2014-08-25 -  Yttrande om förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö
Diarienummer: SLU.dha.2014.5.5-98 Författare Kerstin Mo

Senaste nytt

2015-03-04 -  Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar
En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp...
2015-01-07 -  Studie om fåglarnas utveckling utnämnd till en av förra årets 10 viktigaste vetenskapliga bedrifter
Två SLU-forskare har medverkat till studien där ett stort antal fågelarters hela DNA har analyserats och gett många värdefulla svar om fåglars släktskap och evolution. Innan jul blev studien utsedd av...
2014-12-19 -  Läsvärt om rovdjurens situation i Europa och Sverige
Läs SLU-forskaren Guillaume Chaprons artikel i Science om rovdjurens positiva utveckling i Europa samt hans kolumn i Nature där han menar att vetenskapliga resultat använts felaktigt av politiker.
2014-12-03 -  Marina inventeringar
Nu finns slutrapporten från Svenska artprojektets marina inventering. Undersökningen var den första stora inventeringen av bottenfaunan längs Västkusten sedan början av 1900-talet och har redan gett avtryck...
2014-11-18 -  13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper
ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgruppe...
Sidan uppdaterad: 2015-03-04. Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se