Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Pressmeddelanden arkiv

2015-04-24 -  Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad...
2015-03-04 -  Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar
En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp...
2014-10-06 -  Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige
Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, notblomster och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie. Förklaringen står...
2014-09-25 -  Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – några av Sveriges 1000 mossor!
Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiska klimat. Eftersom mossorna...
2014-09-02 -  Prisbelönad bok om biologiska samlingar
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt".
2014-06-30 -  Nu svärmar bastarderna in i mobilen
Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.
2014-06-26 -  Bli en fena på alla fiskar i sommar
Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och innehåller alla svenska fiskarter.
2014-05-13 -  Padda eller groda? Låt dig guidas av ny app!
Nu finns Grodguiden, en ny app som uppmärksammar svenska groddjur. Med appen kan du artbestämma groddjur, lyssna på läten och rapportera dina fynd till Artportalen. Grodguiden är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen...
2014-04-29 -  Bättre miljöhänsyn krävs för livskraftiga arter och naturtyper
Gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper återfinns till största delen i fjällen. Det visar Sveriges senaste rapportering om tillståndet för biologisk mångfald till EU-kommissionen.
2014-04-29 -  Halländskt våtmarksarbete får naturvårdspris
Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Priset delas ut den 29 april på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala av miljöminister Lena Ek. Priset...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: