Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Pressmeddelanden arkiv

2014-09-02 -  Prisbelönad bok om biologiska samlingar
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt".
2014-06-30 -  Nu svärmar bastarderna in i mobilen
Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.
2014-06-26 -  Bli en fena på alla fiskar i sommar
Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och innehåller alla svenska fiskarter.
2014-05-13 -  Padda eller groda? Låt dig guidas av ny app!
Nu finns Grodguiden, en ny app som uppmärksammar svenska groddjur. Med appen kan du artbestämma groddjur, lyssna på läten och rapportera dina fynd till Artportalen. Grodguiden är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen...
2014-04-29 -  Bättre miljöhänsyn krävs för livskraftiga arter och naturtyper
Gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper återfinns till största delen i fjällen. Det visar Sveriges senaste rapportering om tillståndet för biologisk mångfald till EU-kommissionen.
2014-04-29 -  Halländskt våtmarksarbete får naturvårdspris
Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Priset delas ut den 29 april på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala av miljöminister Lena Ek. Priset...
2014-04-23 -  Naturligare variationer i vattenstånd skulle gynna strändernas känsliga arter
Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare...
2014-04-03 -  Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata
Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering.
2014-01-13 -  Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask?
De flesta har någon gång metat och trätt på en daggmask på kroken, och en blodigels sugmun är väl bekant för oss alla. Daggmaskar och iglar tillhör djurgruppen Ringmaskar. En mer okänd grupp inom ringmaskarna...
2013-12-02 -  Vad är det som har hundratals fötter, saknar huvud och är våra nära släktingar?
Svaret finns i Nationalnyckelns senaste volym där du hittar all tillgänglig information om tagghudingar. För första gången finns nu alla svenska arter av dessa havslevande skönheter presenterade i en ...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: