Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Arter är en viktig del av den biologiska mångfalden

I Sverige lever uppemot 60 000 vilda arter. Några grupper känner vi till väl, andra vet vi rätt så mycket om, men för de allra flesta finns ett stort kunskapsbehov. ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att bygga upp, ställa samman och tillgängliggöra kunskap om våra arter.

Naturtyper - verktyg för naturvården

Med naturtyp menar man ett landskapsområde med ganska enhetlig karaktär och struktur som har ett visst växt- och/eller djursamhälle. En naturtyp kan vara ett större område, t.ex. hed, mosse, granskog eller sjö, men den kan också omfatta en liten yta, t.ex. en typ av damm eller ett strandparti. Växter och djur kräver olika livsmiljöer för att kunna överleva och reproducera sig. Information om naturtyperna behövs också för planering av markanvändning och hållbar användning av naturresurser samt för restaurering, skötsel och skydd av livsmiljöer.

Läs mer naturtyper

Vad heter arterna och hur är de släkt med varandra?

I vår databas över artnamn och systematik, Dyntaxa, kan du ta reda på vad svenskt och vetenskapligt namn för arter och hur de är släkt med varandra.

Var finns arterna?

Vi har Sveriges största och mest täckande system för rapportering av arter - Artportalen. Välkommen att rapportera eller ta del av data!

Allt om rödlistade arter

ArtDatabanken gör var femte år Sveriges rödlista som för närvarande består av 4127 arter. Dessa arter kan du söka fram information om i vårt sökverktyg för rödlistade arter
 

Sök bland våra data

Artfynd - var och när arter har setts

 Artportalen
 Trädportalen
 Musselportalen

Fakta om arter

 Artfakta  - sökfunktion för rödlistade arter

Namn och släktskap

 Dyntaxa - Svenska taxonomisk databas

Artbestämning

 Humlesidan

 


Datavärdskap arter

ArtDatabanken är nationell datavärd för arter på uppdrag av Naturvårdsverket.

 Läs mer om datavärdskapet 


Rödlista 2010

En rad vanliga arter som t.ex. alm och ask har blivit rödlistade.

 Sammanfattande resultat 2010


Svenska artprojektet

Svenska artprojektet syftar till att göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig för svenska folket.

 Till Svenska artprojektet


Sidan uppdaterad: 2014-11-13. Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se