Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Fakta om arter

Fakta om arter är t.ex. utbredning, kännetecken, levnadssätt och rödlistningsinformation.

Hur går det för arter som vargen, torsken och tornseglaren? Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. 

I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna beskrivs arter i Sverige, med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och vackra, pedagogiska illustrationer. Här kan du hitta djur, svampar och växter oavsett om de är stora eller små, vanliga eller ovanliga, vattenlevande eller landlevande.

Bokverket är under produktion - i slutet av år 2011 är tretton volymer utgivna. 

 

 
Sidan uppdaterad: 2012-10-29.