Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Främmande arter

Naturen kännetecknas av förändring

Sveriges fauna och flora förändras ständigt. Alltsedan inlandsisen började dra sig tillbaka från sydligaste Sverige för ca 15 000 år sedan har olika arter dominerat landskapet. Inledningsvis var det klimatet och arternas spridningsförmåga som bestämde vilka arter som fanns var. Redan i samband med att bondestenåldern inleddes för drygt 6000 år sedan började människan få stort inflytande på vilka arter som förekommer i landskapet. Inom ramen för trädgårdsodling, jordbruk och skogsbruk har människan gynnat, och i vissa fall introducerat, arter av stort värde. Många av våra jordbruksgrödor har sitt ursprung i Sydeuropa eller Mellersta Östern och under de senaste trehundra åren har inslaget av arter från Nord- och Sydamerika ökat betydligt. Sedan mitten av 1900-talet importeras främmande provenienser av våra barrträd och i dagsläget är det få skogsplantor som har ett svenskt ursprung.

Nya arter påträffas varje år

Varje år påträffas åtskilliga nya arter i Sverige. Det kan handla om arter som sprider sig och på naturlig väg tar sig in i landet, såväl som arter som levt här länge men som man först på senare tid upptäckt. Gemensamt för dessa nya arter är att de tagit sig till Sverige av egen kraft.

 Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya arten köttfluga
 Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya arten draculamask

Vad är en främmande art?

Utöver de nya arterna dyker det också varje år upp nya främmande arter, d.v.s. arter som fått hjälp av människan för att ta sig till Sverige. Arter som rotkörvel och signalkräfta har aktivt förts in till Sverige för att odlas medan boerstånds, spansk skogssnigel och svartmunnad smörbult förts in som passiva fripassagerare i importerat växtmaterial respektive via Polenfärjornas ballastvatten.

 Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya främmande arten brandmus
 Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya arten japanskt jätteostron

Sidan uppdaterad: 2014-11-19.