Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Aktuella svenska namnlistor

Efter att namnkommittén har granskat de föreslagna namnen, offentliggörs de här för att få in synpunkter från en bredare skara av kunniga amatörer och  forskare som tidigare inte har varit inblandade i processen.

Efter en remisstid om minst tre månader publiceras de under rubriken "Fastställda namnlistor" nedan som därmed är normerande för användande i ArtDatabankens verksamhet samt rekommendationer för annan användning.  

Preliminära namnlistor

 Lockespindlar
 Lockespindlar
[synpunkter mottages fram till 2014-09-23]

Fastställda namnlistor

Alla listor finns som både excel- och pdf-dokument. Datumet anger när listan fastställdes alt. korrigerades.

 Nakensnäckor
 Nakensnäckor
[2014-06-26]

 Klokrypare
 Klokrypare
[2014-06-26]

 Bärfisar
 Bärfisar
[2013-08-30]

 Spindlar
 Spindlar
[2013-08-21]

 Fladdermöss
 Fladdermöss
[2013-08-15]

 Nyckelpigor
 Nyckelpigor
[2013-08-15]

 Havsborstmaskar
 Havsborstmaskar
[2013-05-03, rev. 2014-04-28]

 Svalgsträngsdjur
 Svalgsträngsdjur
[2013-02-18]

 Jordlöpare
 Jordlöpare
[2012-01-25]

 Trollsländor
 Trollsländor
[2012-10-29, korrigerad 2012-11-09]

 Steklar (familjerna Tiphiidae, Metochidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae & Scoliidae)
 Steklar (familjerna Tiphiidae, Metochidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae & Scoliidae)
[2010-12-10]

 Bronsmalar - rullvingemalar
 Bronsmalar - rullvingemalar
[2010-11-12]

 

 Manteldjur
 Manteldjur
[2010-03-19, korrigerad 2010-11-08]

 Strålfeniga fiskar
 Strålfeniga fiskar
[2010-03-19, korrigerad 2010-11-08, 2010-11-12, 2010-11-17 och 2010-11-25]

 Stjärnmaskar
 Stjärnmaskar
[2009-09-30]

 Slemmaskar
 Slemmaskar
[2009-09-30, korrigerad sep 2010]

 Getingar
 Getingar
[2009-04-24, korrigerad 2011-03-17]

 Broskfiskar m.m.
 Broskfiskar m.m.
[2009-04-24, korrigerad 2010-11-08]

 Tagghudingar
 Tagghudingar
[2009-02-02, korrigerad 2010-11-12]

 Stövsländor
 Stövsländor
[2008-10-07]

 Myror
 Myror
[2008-10-07, korrigerad 2010-09-09]

 Bin
 Bin
[2008-04-18]

 Blomflugor
 Blomflugor
[2007-10-03, uppdaterad 2008-04-18]

 Långhorningar
 Långhorningar
[2007-04-16]

 Svärmare/Spinnare
 Svärmare/Spinnare
[2006-10-11]

 Käkmalar - säckspinnare
 Käkmalar - säckspinnare
[2006-10-11, uppdaterad 2006-12-06]

 Nordens mångfotingar
 Nordens mångfotingar
[2005-08-31]

 Nordiska dagfjärilar
 Nordiska dagfjärilar
[2004-09-17]

Har du synpunkter på något/några artnamn?

Kontakta Johan Liljeblad

Kontakt

Johan Liljeblad
johan.liljeblad@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-09-14. Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se