Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Sök artlistor, namn och släktskap

I Dyntaxa, vår nationella taxonomiska databas, kan man inte bara söka fram arter och deras namn. Det går även att skapa olika typer av artlistor. Dessutom återspeglar den hierarkiska klassificeringen alltsom oftast organismernas släktskapsförhållanden.

Namn

Du kan söka på bl.a vetenskapliga och svenska namn, och inte bara de vi rekommenderar utan även synonymer och t.o.m ogiltiga namn.

Listor

Du kan enkelt skapa listor utefter dina egna behov. Ta ut en checklista med svenska namn på alla Sveriges 45 arter dubbelfotingar.

Släktskap

I många fall återspeglar Dyntaxas hierarkiska klassificering faktiska släktskap. Man måste dock hålla i minnet att detta inte är databasens huvudsyfte, utan avsteg görs för att bibehålla namns stabilitet och underlätta kommunikation.

Svensk förekomst och reproduktiv status

För alla arter finns angivet om de förekommer i Sverige samt om de reproducerar sig här. Ett antal arter i databasen har aldrig ens påträffats i landet. Dessa listas trots detta, då de kanske  har hittats i något av våra grannländer eller har ett namn som tidigare felaktigt använts på en inhemsk art.

Relaterade sidor

Vad är en art?

Externa länkar

 Naturhistoriska riksmuseet

Kontakt

Johan Liljeblad
johan.liljeblad@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-03-24. Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se