Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Klassificering av organismer

Insekter, ryggradsdjur, skalbaggar, liljor, däggdjur, rödalger och finkar är exempel på olika grupper som vi människor delar in organismvärlden i. Att det faller sig naturligt för oss att gruppera organismer på detta vis beror delvis på att alla levande varelser är släkt med varandra och har utvecklats från en gemensam förfader. Numera klassificeras alla organismer enligt ett hierarkiskt system som bygger på släktskap.

 Tidiga klassificeringar
 Moderna klassificeringar
 Kritik av Linnés system
 Vad är en art?
 Vem är släkt med vem? Bokkapitel.

 

Kontakt

Johan Liljeblad
johan.liljeblad@slu.se

 

Sidan uppdaterad: 2011-09-14. Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se