Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Datavärdskap på uppdrag av NV

Artdata omfattar i grunden observationer av arter med lokalangivelse och tidsangivelse. ArtDatabanken är på uppdrag av Naturvårdsverket nationell datavärd för observationer av arter som insamlas inom miljöövervakning och andra syften, exempelvis inventeringar. Detta innebär att vi på sikt kommer att vara den samlade datavärden för artdata i Sverige. Redan idag är ArtDatabanken den största datavärden i Sverige för artobservationer. Vårt uppdrag är att lagra och tillgängliggöra data för alla intresserade avnämare.

Datamängderna får användas fritt

Naturvårdsverket finansierar en stor del av miljöövervakningen i Sverige. Dessa data får fritt användas om källan anges. Mer information om miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Information om datamängderna finns på s.k. registersidor

Från Naturvårdsverkets webbplats når man alla datavärdars registersidor som ger mer information om de olika datamängderna i varje datavärdskap. Här finns ArtDatabankens registersida.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om ni önskar hjälp med inmatning av data som ska levereras till ArtDatabanken inom ramen för datavärdskapet eller om ni har andra frågor rörande datavärdskapet.

Relaterade sidor

 ArtDatabankens registersida över Miljöövervakningsdata för arter
 Så levererar du data till ArtDatabanken

Andra datavärdskap inom SLU

 Data rörande kemi och arter i sötvatten
 Ytterligare vattendata för jordbruksmark som bland annat innehåller data över vatten­kemi och pesticider (bekämpningsmedel) från jordbrukspåverkade områden.

 Institutionen för akvatiska resurser (fiskdata)

Andra datavärdskap som rör arter utanför SLU

 SMHI (marina arter) 

Metria (typiska arter från basinventeringen)

Kontakt

datavard-arter@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-06-09. Sidansvarig: jonas.sandstrom@slu.se