Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Faunaväkteriet

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt om trenderna i deras populationsutveckling krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet.

Syfte

Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter. Genom samarbete kan övervakningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Faunaväkteriet vill också väcka folks intresse för studier av rödlistade arter.

Vad faunaväktas?

Alla rödlistade arter som finns upptagna i Rödistan 2005 och 2010 samt regionalt viktiga arter och arter som ingår i EU:s habitatdirektiv. Genom kampanjer uppmärksammar vi dessutom varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Faunaväkteriet av småkryp har ett nationellt nätverk som omfattar alla småkrypsarter.
 Läs mer om vilka arter/artgrupper faunaväktas

Organisation och samarbetspartners

Faunaväkeriets nationella samordnare är ArtDatabanken. Faunaväkteriet av småkryp genomförs i samarbete med Sveriges Entomologiska Förening och elva lokala entomologiska föreningar. Kampanjer för vissa enskilda arter och artgrupper har flera olika samarbetspartners, som Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening och Svensk Dagfjärilsövervakning.

Vem kan bli faunaväktare?

Alla som är naturintresserade. Man kan följa våra kampanjer för olika arter och organismgrupper, och göra en engångsinsats när det passar bäst. Vi blir mycket glada om man bestämmer sig för att följa en speciell småkrypsart. Då kan man välja sin favoritart och lokal. Har man inga preferenser kan man få tips av sin regionala samordnare, som också hjälper till med att komma igång.
 Läs mer hur man gör för att bli faunaväktare
Sidan uppdaterad: 2014-06-30. Sidansvarig: pavel.bina@slu.se