Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Faunaväkteriet

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt trender i populationsstorlek och dynamik krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet.

Syfte

Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter. Genom samarbete kan övervakningen ske på nationell nivå och kunskapen kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Faunaväkteriet vill också väcka folks intresse för studier av rödlistade arter.

Vad faunaväktas?

Alla rödlistade arter utifrån Rödlistan 2005 och 2010. Även regionalt viktiga arter kan tas in som väkteriarter. Genom kampanjer uppmärksammas varje säsong vissa arter eller artgrupper.
 Läs mer vad som är aktuellt.

Organisation och samarbetspartners

Faunaväkeriets nationella samordnare är ArtDatabanken. Faunaväkteriet för småkryp genomförs i samarbete med Sveriges Entomologiska Förening och elva lokala entomologiska föreningar. Kampanjer för vissa arter och artgrupper har flera olika samarbetspartners. Just nu är aktuella kampanjer för bastardsvärmare (i samarbete med Svensk Dagfjärilsövervakning, Naturskyddsföreningen och Sveriges Entomologiska Förening) och för buskmus (i samarbete med Naturskyddsföreningen).

Vem kan bli faunaväktare?

Alla som är naturintresserade. Man kan till exempel vara intresserad av vissa organismgrupper och välja sin favorit bland arter och lokaler. Har man inga preferenser kan man få tips av sin regionala samordnare som också hjälper till med att komma igång. Det går också följa våra kampanjer och göra en engångsinsats när det passar bäst.
 Läs mer hur man gör för att bli faunaväktare.
Sidan uppdaterad: 2013-06-19. Sidansvarig: pavel.bina@slu.se