Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Sök bland våra data

Fynd av arter

Uppgifter om var och när specifika arter har setts. Till detta används huvudsakligen Artportalen, som är det i särklass största rapportsystemet för arter i Sverige.

Inom miljöövervakningen för skyddsvärda träd används Trädportalen.

Inom miljöövervakningen för skyddsvärda stormusslor används Musselportalen

Fakta om rödlistade arter

För våra rödlistade arter kan man söka information om kännetecken, status, utbredning, ekologi, hot och åtgärder. Informationen återfinns i de s.k. artfaktabladen som man når genom sökverktyget Artfakta.

Namn och släktskap

DyntaxaHur arterna är släkt med varandra och hur de namnges är en vetenskap i sig. ArtDatabanken har utvecklat Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas., som håller reda på allt detta. Här kan man söka på namn, synonymer och släktskap.

Uttag av fynddata som inte nås via webben

En del äldre data är inte inlagda än i Artportalen. Denna data kan man få tillgång till via manuella uttag som våra medarbetare hjälper dig med.

 Läs mer om uttag av fynddata


Nationalnyckeln

Nationalnyckeln är ett pågående bokprojekt som när det är klart kommer att beskriva merparten av Sveriges arter.

 Läs mer om Nationalnyckeln 


Humlesidan

På Humlesidan kan du lära dig om våra humlearter och med hjälp av en enkel nyckel ta reda på vilken humla du hittat.

 Till Humlesidan


Böcker och rapporter

Bland våra böcker och rapporter finns mycket information att hämta.

 Till våra publikationer


Sidan uppdaterad: 2013-01-15.