Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning

ArtDatabanken bedriver naturvårdsforskning huvudsakligen inom tre olika ämnesområden. De är (1) arters överlevnad och utbredning utifrån olika scenarier av markanvändning eller klimatförändringar, (2) rumslig naturvårdsplanering, och (3) hur allmänhetens inrapporteringar i Artportalen kan användas i forskning och miljöanalys.

Foto: Anna Karlsson

Vi har databaser med information om såväl arters förekomst som attribut men vi använder även data från avgränsade systematiska inventeringar och från nationell miljöövervakning, bl a data från riksskogstaxeringen.

Vi  använder modeller för att besvara naturvårdsfrågor och vi arbetar för att integrera forskning och miljöanalys inom våra uppdrag och vårt myndighetsstöd.

 

Kontakt

Lena Tranvik
lena.tranvik@slu.se

ArtDatabankens stöd till forskning

Bygger och tillhandahålla IT-system:
Artportalen
Artfakta – rödlistade arter
Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas

Svenska artprojektets stöd till taxonomisk forskning

Svenska artprojektet utannonserar årligen medel för taxonomisk forskning som utförs vid andra universitet och naturhistoriska museer.

Svenska artprojektets forskningsstöd

LifeWatch - infrastruktur för forskningsdata

Läs mer om Lifewatch

Sidan uppdaterad: 2014-11-27. Sidansvarig: lena.tranvik@slu.se