Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Svenska artprojektets forskarskola

Med Svenska artprojektets forskarskola vill vi dra vårt strå till stacken för att utbilda en ny generation taxonomer och systematiker, som kan möta samhällets behov av expertis om den biologiska mångfalden, samtidigt som vi stärker forskningen i taxonomi och systematik i Norden

Vi vill erbjuda praktiska och teoretiska kurser inom taxonomi och systematik och samtidigt underlätta samarbete över de nordiska gränserna mellan universitet, museer och andra aktörer vad gäller undervisning och forskning.

Vi vill öka förståelsen för taxonomins och systematikens samhällsrelevans.

Vi arbetar i nära samarbete med ForBio, som finansieras av norska Artsdatabanken och Norges forskningsråd. ForBio är öppet för medlemmar i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med dem planerar vi och arrangerar kurser och andra aktiviteter.

Människor letar efter smådjurVia Svenska artprojektets ordinarie forskningsanslag finns också möjlighet att söka stöd för forskarutbildning. Hittills har sjutton doktorandprojekt fått stöd, varav femton med full finansiering.

Doktorander inom Svenska artprojektet har möjlighet att söka stöd för deltagande i kurser inom DEST (se högerspalten).

Bild: Doktorander undersöker meiofaunan. Fotograf. Anna Karlsson

Tidigare kurser

 • Meiofauna – morfologi, fylogeni och insamlingsmetodik, september 2007. Kursen anordnades i samarbete med Göteborgs universitet.
 • Grundläggande taxonomi, april 2008 (i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum)
 • Species trees from Gene Trees, juni 2008 (delfinansiering från Svenska artprojektet)
 • Illustrationsteknik, 2009 (i samarbete med Göteborgs universitet)
 • Bioinformatik och databaser, 2009 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Makrofauna, 2010 (i samarbete med Göteborgs universitet och ForBio)
 • Doktorandträff, 2011
 • Grundläggande taxonomi, 2011 (i samarbete med ForBio)
 • Doktorandträff, 2012 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Illustrationsteknik, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • DNA-streckkodning, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • Marina djurplankton, 2013 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2013


Meiofauna; nematod, ädelstensmask, tvåstensmask, plattmask och bukhårsdjur. Foto: Ulf Jondelius. 

Aktuella kurser

Kelp communities – marine macroalgae and associated flora and fauna.

ForBio ordnar kurs om makroalger och deras associerade flora och fauna på Espegrand marina station i Norge. 23 juli – 1 augusti 2014. Läs mer.

Andra forskarskolor och avancerade kurser i taxonomi/systematik

 ForBio
 Distributed European School of Taxonomy (DEST)

Har du frågor eller förslag kring forskarskolan, kontakta:

Malin Strand (forskarskolekoordinator)
Malin.Strand@slu.se

Rikard Sundin (forskningssekreterare)
Rikard.Sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-05-17. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se