Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

LifeWatch tillgängliggör data om biologisk mångfald

Stora mängder information om biologisk mångfald och om tillståndet i svensk natur samlas fortlöpande in av forskare, miljöövervakare, naturvårdare och amatörbiologer. Idag är all denna information spridd i ett stort antal skilda databaser. Svenska LifeWatch gör all denna informationen tillgänglig och sökbar via en gemensam e-infrastruktur och erbjuder också verktyg för analys, visualisering och presentation.

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur – ett distribuerat nätverk av databaser som med hjälp av webbtjänster kan kommunicera med varandra.

Vetenskapsrådet finansierar uppbyggnaden av Svenska LifeWatch i syfte att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande. LifeWatch kommer också att bli ett viktigt verktyg för samhällsplanering och naturvård, från lokal till global nivå.

ArtDatabanken leder utvecklingen av svenska LifeWatch. Sex parter medverkar i projektet: SLU, Naturhistoriska riksmuseet, SMHI, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning för att tillgängliggöra data om biologisk mångfald. Ett tjugotal länder uttryckte intresse för att delta i europeiska LifeWatch och deltog i förberedelsefasen som finansierades av EU 2008-2011. Diskussioner och planering för fortsatt samarbete sker nu på både europeisk och skandinavisk nivå. Sverige ligger steget före och är det första landet i Europa som har börjat realisera en nationell LifeWatch-struktur.

 Läs mer på hemsidan för Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch

Relaterade sidor 

 Svenska LifeWatch

 Vetenskapsrådet om LifeWatch

 Analysportalen

Kontakt

Ulf Gärdenfors
Föreståndare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken
ulf.gardenfors@slu.se

Anna Maria Wremp
Kommunikatör Svenska LifeWatch
ArtDatabanken
anna-maria.wremp@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-03-07. Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se