Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Stöd till forskning

Stora grupper av organismer är idag mycket dåligt kända. Svenska artprojektet arbetar med forskning och inventering för att upptäcka fler och fler av Sveriges okända arter

Taxonomi och systematik

Det saknas pålitliga bestämningsnycklar och handböcker som gör att forskarna kan skilja olika arter åt och använda artnamnen på ett konsekvent och entydigt sätt. För dessa grupper måste grundforskning göras kring artavgränsningar, namngivning och släktskap – detta forskningsfält kallas taxonomi och systematik. Det taxonomiska arbetet utförs av inhemska och utländska forskare.

På bilden ses Jostein Kjaerandsen som forskar på svampmyggor.

Inventering

Inventering är en förutsättning för att ta reda på vilka arter vi faktiskt har. Inventeringarna utförs ofta inom forskningsprojekten, i andra fall av särskilda inventerare som gör mer generella insamlingar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. De två största inventeringarna är:

Svenska artprojektets marina inventering
Insektsinventeringen Svenska malaisefälleprojektet.

Svenska artprojektet finansierar forskning och inventering

Svenska artprojektet utlyser årligen medel till forskning och inventeringar. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter.

Läs om vilka anslag som finns att söka och hur man gör
Sidan uppdaterad: 2011-09-30.