Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

ArtDatabankens personal A-Ö

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Å | Ä | Ö
A    
Karin Ahrné
Fjärilar
E-post Tel: 018-67 26 83
Karin Ahrné  
Per Alström
Taxonomi och namngivning
E-post
 
Calle Lönnberg
Artportalen
E-post - Tel: 018-67 27 23
 
Roger Andersson
Fackredaktör
E-post - Tel: 018-67 26 18
 
Mora Aronsson
Naturvård, FOMA biologisk mångfald, ETC biologisk mångfald
E-post - Tel: 018-67 34 14
 
B    

Maria Backlund
Taxonomi
E-post - Tel: 018-67 23 41

   

Håkan Berglund
Skog
E-post - Tel: 018-67 22 37

 

Pavel Bína
Koordinator Faunaväkteri
E-post - Tel: 018-67 34 06

 
Ulf Bjelke
Sötvattensdjur, övriga ryggradslösa djur, Natura 2000
E-post - Tel: 018-67 26 14
 
Sofia Gylje Blank
Åtgärdsprogram, infrastrukturens biotoper 
E-post - Tel: 018-67 22 95
 
C  

Tomas Carlberg
Fackredaktör,
Fauna och flora
E-post - Tel: 018-67 25 77

 
D    
Anders Dahlberg
Svampar
E-post - Tel: 018-67 27 45
 
E  
Jan Edelsjö
Fynddatahantering
E-post - Tel: 018-67 26 85
 
Wenche Eide
Fjäll
E-post - Tel: 018-67 24 95
 
G  
Anna Tano Graflind
Kommunikatör Artportalen
Webbredaktör ArtDatabanken
E-post - Tel: 018-67 26 63
 
Ulf Gärdenfors
Professor och tf. chef
E-post - Tel: 018-67 26 23
 
H  
Krister Hall
Fotograf
E-post
 
Ragnar Hall
Fackredaktör,
Fauna och flora
E-post - Tel: 018-67 19 77
 
Tomas Hallingbäck
Mossor
E-post - Tel: 018-67 24 67
 

Phil Harrison
Postdoc
E-post - Tel:  


 
Karin Herlitz
Fackredaktör
E-post - Tel: 018-67 24 39
 
Saad Himmo
Drift, nätverk 
E-post - Tel: 018-67 12 33
 
Anette Håkans
Marknadsförare
E-post - Tel: 018-67 25 27
 
I    
 
 
J  
Anders Jacobson
Odlingslandskap
E-post - Tel: 018-67 24 79
 

Ingrid Nordqvist Johansson
Information
E-post - Tel: 018-67 26 89

 

Mari Jönsson
Forskarassistent
Tjänstledig fr.om. sep 2013

 
K  
Björn Karlsson
Systemutvecklare
E-post - Tel: 018-67 26 79
 
Oskar Kindvall
Analyser
E-post - Tel: 018-67 22 61
 
Michael Krikorev
Svampar
E-post - Tel: 018-67 27 34
Tjänstledig 
 
L  
Artur Larsson
Steklar
Projektledare
Systemansvarig Trädportalen
E-post - Tel:018-67 22 18
 
Sonja Leidenberger
Svenska LifeWatch, Projektsekreterare och supportansvarig
E-post - Tel: 018-67 13 94
Sonja Leidenberger  
Anna Lejfelt-Sahlén
Översättare, redaktör
E-post - Tel: 018-67 27 51
 
Johan Liljeblad
Dyntaxa, taxonomi och namngivning
E-post - Tel: 018-67 22 43
 
Håkan Ljungberg
Skalbaggar
E-post - Tel: 018-67 25 92
Håkan Ljungberg  
Susanne Lundmark
Programchef kommunikation
E-post - Tel: 018-67 26 86
 Susanne Lundmark  
Niklas Lönnell
Mossor
E-post - Tel: 018-67 24 24
 Niklas Lönnell  
M    
Louise Mair
Postdoc
E-post - Tel: 
 
Stephen Manktelow
Taxonomi, arter
E-post - Tel: 018-67 22 43

 
Kerstin Mo
Marina evertebrater
E-post - Tel: 018-67 26 52
   
N  

Mona Naeslund (f.d. Johansson)
Hav
E-post - Tel: 018-67 25 48

 
Johan Nilsson
Artportalen
E-post - Tel: 018-67 26 73
 
Cecilia Nordström
Marknadskommunikatör
E-post - Tel: 018-67 24 41
 
Sanna Nordström
Taxonomi 
E-post - Tel: 018-67 24 14
 
Katarina Nyberg
Layout
E-post - Tel: 018-67 26 31
 
Gunnar Nyborg
Systemutvecklare
E-post - Tel: 018-67 24 51
 
Linda Nyman
Illustratör
E-post
 
O  
Agneta Ohlström
Systemutvecklare
E-post - Tel: 018-67 22 65
 
Mona Olsson
Administration
E-post - Tel: 018-67 26 82
 
P  
Marit Persson
Fynddatahantering
E-post - Tel: 018-67 26 58
 
Ulla-Britt Petersson
Ekonomi
E-post - Tel: 018-67 34 12
 
R  
Christopher Reisborg
Fotograf
E-post - Tel: 018-67 26 09
 
Maria Barret Ripa
Systemutvecklare
E-post - Tel: 018-67 27 09
 
Lena Sundin Rådström
Chef
E-post - Tel: 018-67 27 30
Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken  
S  
Johan Samuelsson
Kommunikatör LifeWatch
E-post - Tel: 018-67 34 09
 
Jonas Sandström
Övriga insekter, spindeldjur, Natura 2000
E-post - Tel: 018-67 25 47
 
Liselott Sjödin Skarp
Programchef arter
E-post - Tel: 018-67 34 58
Liselotte Sjödin Skarp  
Tord Snäll
Miljöanalys
E-post - Tel: 018-67 26 12
 
Annika Sohlman
Habitatdirektivet
E-post - Tel: 018-67 25 88
 
Malin Strand
Nationalnyckeln, marin samordnare
E-post Tel: 0705-65 42 46
 
Sebastian Sundberg
Kärlväxtansvarig
E-post - Tel: 018-67 22 23
 
Rikard Sundin
Svenska artprojektet, forskningssekreterare
E-post - Tel: 018-67 25 74
 
   
Mikael Svensson
Fiskar, ÅGP
E-post - Tel: 018-67 27 14
 
Johan Södercrantz
Artportalen
E-post - Tel: 018-67 26 28
 
T  
Göran Thor
Lavar
E-post - Tel: 018-67 24 19
 
Martin Tjernberg
Fåglar och övriga ryggradsdjur
E-post - Tel: 018-67 22 84
 
Lena Tranvik
Programchef Naturtyper
E-post - Tel: 018-67 24 78
 
Cristina Trigal
Forskarassistent
E-post - Tel: 018-67 23 27
Tjänstledig fr.o.m. januari 2014.
 
U  
Caroline Uppling
Personalsamordnare
E-post - Tel: 018-67 27 16
 
V    
Eddie von Wachenfeldt
Naturtypsansvarig våtmarker, sjöar och vattendrag
E-post - Tel: 018-67 22 41
 
W    
Mattias Wallén
Systemering
E-post - Tel: 018-67 24 51
 

Anna Westling
Föräldraledig
Rödlista 2015, projektledare

 
Jan-Åke Winqvist
Nationalnyckeln, bildredaktör
E-post - Tel: 018-67 26 20, 0709-900 900
 

Anna Maria Wremp
Föräldraledig
Kommunikatör Lifewatch

 
Å    
Ö    
Torbjörn Östman
Nationalnyckeln, illustratör
E-post
 
   
Sidan uppdaterad: 2015-03-24. Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se