Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Om oss

ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige.

I arbetsuppgifterna ingår att samla in, utvärdera och lagra information om hotade och missgynnade växter, svampar och djur, bedöma graden och typen av hot och sammanställa s.k. rödlistor. ArtDatabanken tillhandahåller och sprider information om de rödlistade arterna, utarbetar förslag till åtgärder samt initierar forskning.

Roll i samhället

ArtDatabanken vid SLU är en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten. Större delen av verksamheten ryms inom SLU:s verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys som fokuserar på samhällets behov som de uttrycks i riksdagens miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och den övergripande målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling. ArtDatabanken bedriver även forskning inom ekologi och naturvård.

Verksamhetsidé

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper – en länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten. ArtDatabanken arbetar för ett rikt växt- och djurliv i Sverige och internationellt.
Sidan uppdaterad: 2014-11-19. Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se