Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Flora- och faunavårdskonferensen

ArtDatabanken arrangerar årligen en konferens kallad Flora- och faunavård. Konferensen är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Konferensen gästas av forskare, biologer, politiker, journalister och andra med intresse för naturvård och är en uppskattad tillställning bland såväl medverkande som åhörare. Under konferensen delas varje år ett av Sveriges förnämaste naturvårdpriser ut - ArtDatabankens naturvårdspris. Konferensen äger rum i Uppsala och har pågått sedan 1991.

Flora- och faunavårdskonferensen 2014 äger rum den 29 april i Uppsala. 

EN DAG VILL VI HÖRA - Det gjorde ni bra!  

En konferens om måluppfyllelse och ansvarsfrågor inom naturvården.

Vi har resultat från naturens hälsokontroll. Genom temperaturmätning enligt art-, habitat- och fågeldirektiv har vi en god bild av tillståndet för den biologiska mångfalden. Flora- och faunavård 2014 handlar om detta och vad vi gör åt det.

 Flora- och faunavård 2014

 

Tidigare konferenser

 

 

   

 

 Se alla tidigare teman

Årets konferens

Sidan uppdaterad: 2011-09-09. Sidansvarig: ingrid.nordqvist.johansson@slu.se