Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Ett nytt mål för den biologiska mångfalden 2020

Hur skall vi lyckas att hejda förlusten av biologisk mångfald?

2001 beslutade EU statsministrar om målet att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Ett år senare togs ett liknande beslut vid världstoppmötet i Johannesburg, tio år efter toppmötet om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, att reducera förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Nu är vi där och allt tyder på att målen inte har nåtts, inte i Europa och än mindre globalt.

Därför genomförde vi under maj månad i år (2009) en e-konferens för att diskutera vad som uppnåtts och vilket nytt mål man skall sätta upp för den kommande tioårsperioden. Resultatet presenterades vid miljöministrarnas möte i Strömstad 7-8 september 2009 under det svenska ordförandeskapet i EU. Där diskuterades nämligen ett nytt politiskt mål för insatser för den biologiska mångfalden globalt och inom Europa fram till 2020.

Sidan uppdaterad: 2012-03-01.