Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

ArtDatabankens senaste publikationer

Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport 
Typ: Klammerhäfte, PDF
Utgivningsår: 2014
Distribution: Laddas ned, beställes
Läs mer

Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport

Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013
Typ: Trådbundet häfte, PDF
Utgivningsår: 2014
Distribution: Laddas ned, beställes
Läs mer

Sötvattensstränder som livsmiljö 
Typ: PDF
Utgivningsår: 2014
Distribution: Laddas ned
Läs mer

 Sötvattensstränder

Bestämningsnyckel havsborstmaskar
Typ: PDF
Utgivningsår: 2013
Distribution: Laddas ned
Läs mer

 

Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige.
Typ: Bok (inbunden)
Utgivningsår: 2013
Distribution: Beställes
Läs mer

Omslag Skatter i vått och torrt.

Artinriktad naturvård
Typ: Rapport
Utgivningsår: 2013
Distribution: Laddas ned, beställes
Läs mer

Naturvårdsarter (rapport)
Typ: PDF
Utgivningsår: 2013
Distribution: Laddas ned
Läs mer

 Omslagsbild. ArtDatabanken rapporterar 14.

Fjärranalys av skador på al utmed vattendrag och sjöar i södra och västra Sverige (rapport)
Typ: PDF
Utgivningsår: 2013
Distribution: Laddas ned
Läs mer

 Fjärranalys av skador på al utmed vattendrag och sjöar i södra och västra Sverige

Svenska artprojektets vetenskapliga del  de första tio åren (2002-2011) (rapport)
Typ: PDF
Utgivningsår: 2012
Distribution: Laddas ned
Läs mer

Svenska artprojektets vetenskapliga del - de tio första åren (2002-2012)

Populationsutveckling hos de vanligaste bottenfauna-arterna i rinnande vatten i Göta- och Svealand 1986-2010 (rapport)
Typ:
PDF
Utgivningsår: 2012
Distribution: Laddas ned
Läs mer

 

Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter (rapport)
Typ:
Klammerhäfte, PDF
Utgivningsår: 2012
Distribution: Laddas ned, beställes
Läs mer

Tillståndet i skogen (rapport)
Typ:
Klammerhäfte, PDF
Utgivningsår: 2011
Distribution: Laddas ned, beställes
Läs mer

Steklar: Myror–getingar
Typ: Bok i serien Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
Utgivningsår: 2012
Distribution: Beställes
Läs mer (öppnas i nytt fönster)

Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar
Typ: Bok i serien Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
Utgivningsår: 2011
Distribution: Beställes
Läs mer (öppnas i nytt fönster)

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar

Typ: Bok i serien Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
Utgivningsår: 2011
Distribution: Beställes
 Läs mer (öppnas i nytt fönster)

Sveriges rödlistade arter 2010

Typ: Bok
Utgivningsår: 2010
Distribution: Laddas ned delvis, beställes
 Läs mer

Rödlistade arter i källor (rapport)

Typ: PDF
Utgivningsår: 2010
Distribution: Laddas ned
 Läs mer

Analys av rödlistade sötvattensarter (rapport)

Typ: PDF
Utgivningsår: 2010
Distribution: Laddas ned

 Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet - tillståndet i Sverige 2007 (rapport)

Typ: trådbundet häfte, PDF
Utgivningsår: 2008
Distribution: Laddas ned, beställes
 Läs mer

 

 Se resten av våra publikationer

Beställ & ladda ned publikationer

 Beställ & ladda ned publikationer

Broschyrer  

 Beställ & ladda ned broschyrer 


Bokverket Nationalnyckeln

Nationalnyckeln är ett pågående bokprojekt som presenterar Sveriges arter.  Läs mer och beställ (öppnas i nytt fönster) 


Tidskriften Fauna och flora

Fauna och flora är en populärbiologisk tidskrift som ges ut 4 ggr per år.
 Läs mer (öppnas i nytt fönster)


ArtDatabanken rapporterar

I rapportserien ArtDatabanken rapporterar redovisas resultat och analyser av våra experter.

 Läs mer och beställ


Sidan uppdaterad: 2011-05-31. Sidansvarig: ingrid.nordqvist.johansson@slu.se