Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Uppdrag

ArtDatabankens ska:

1. bidra till samhällets kännedom om tillstånd och trender för biologisk mångfald,

2. lämna kunskapsunderlag till ett hållbart nyttjande av naturresurser

3. bidra till ökad kunskap om natur hos svenska folket

Bas- och uppdragsverksamhet

Mycket av ovanstående görs inom vår basverksamhet. En stor del av verksamheten bedrivs också genom speciella uppdrag som spänner över kortare eller längre tidsperioder. Det kan vara EU-relaterade uppdrag via Naturvårdsverket, specialfinansierade projekt som svenska LifeWatch, eller som det långsiktiga Svenska artprojektet på uppdrag av regering och riksdag.

 

Sidan uppdaterad: 2011-10-07.