Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

LifeWatch tillgängliggör data om biologisk mångfald

Stora mängder information om biologisk mångfald och om tillståndet i svensk natur samlas fortlöpande in av forskare, miljöövervakare, naturvårdare och amatörbiologer. Data är dock spritt i ett stort antal skilda databaser. Svenska LifeWatch gör all denna information tillgänglig och sökbar via en gemensam e-infrastruktur och erbjuder också verktyg för analys, visualisering och presentation.

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur – ett distribuerat nätverk av databaser som med hjälp av webbtjänster kan kommunicera med varandra.

Vetenskapsrådet finansierar uppbyggnaden av Svenska LifeWatch i syfte att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande. LifeWatch kommer också att bli ett viktigt verktyg för samhällsplanering och naturvård, från lokal till global nivå.

ArtDatabanken leder utvecklingen av svenska LifeWatch. Sex parter medverkar i projektet: SLU, Naturhistoriska riksmuseet, SMHI, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

Lättillgängliga data för forskning och naturvård

Genom Svenska LifeWatch blir data från Artportalen och andra databaser tillgängligt genom samma infrastruktur. Det enklaste sättet att nå alla data som LifeWatch erbjuder är via Analysportalen. Du kan också använda våra webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder våra tjänster.

 Läs mer om de olika tjänster som Svenska LifeWatch erbjuder

Internationellt samarbete

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning för att tillgängliggöra data om biologisk mångfald. Ett tjugotal länder uttryckte intresse för att delta i europeiska LifeWatch och deltog i förberedelsefasen som finansierades av EU 2008-2011. Diskussioner och planering för fortsatt samarbete sker nu på både europeisk och skandinavisk nivå. Sverige ligger steget före och är det första landet i Europa som har börjat realisera en nationell LifeWatch-struktur.

 Läs mer på hemsidan för Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch

Relaterade sidor 

 Svenska LifeWatch

 Analysportalen

Kontakt

Ulf Gärdenfors
Föreståndare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken
ulf.gardenfors@slu.se

Anna Maria Wremp
Kommunikatör Svenska LifeWatch
ArtDatabanken
anna-maria.wremp@slu.se
2013-11-07 -  Nytt nyhetsbrev ute – nu även på engelska
Nu finns nyhetsbrevet från Svenska LifeWatch även i en engelsk version.
2013-10-31 -  Konferens i Rom startpunkt för framtida samarbeten inom Horizon 2020
Signalerna från EU-kommissionen har varit tydliga: Mer samarbete och mindre konkurrens. Inför framtida utlysningar av medel måste olika EU-projekt samordna sig i mycket högre utsträckning inom området...
2013-10-27 -  BiodiversityKnowledge – ett nätverk för kunskapsbaserade beslutsunderlag
På en konferens i Berlin september samlades europeiska forskare och beslutsfattare för att diskutera hur kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster bättre kan integreras i EU:s beslutsprocess...
2013-10-21 -  Rapport till ESA om riskbedömning för spridning av invasiva arter genom barlastvatten
En nyligen producerad rapport till det europeiska rymdorganet ESA använder data från Svenska LifeWatch tillsammans med BioVeL:s analysverktyg för att föreslå en modell för riskbedömning och övervakning...
2013-10-14 -  Global Biodiversity Informatics Outlook
A new initiative launched in October 2013 aims to coordinate global efforts and funding to deliver information about life on Earth, and our impacts upon it.
Sidan uppdaterad: 2011-09-22. Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se