Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Rödlistan

Hur går det för arter som vargen, torsken och tornseglaren? Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är hotade.


I rödlistan kan du:

  • Söka information om vilka arter som är rödlistade och varför.
  • Hitta uppgifter om rödlistade arters utbredning och i vilka landskapstyper de finns.
  • Ta reda på vilka arter som har dött ut från Sverige.

Hjälp oss att kvalitetsäkra Sveriges nationella rödlista

Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015. Nu finns en lista med preliminära bedömningar för extern granskning. Listan är öppen för kommentarer fram till och med den 12 september. Till de preliminära bedömningarna

 Läs mer om rödlistan
 Sök i rödlistan

Sammanfattande resultat 2010

AskskottsjukaNya arter på Rödlistan 2010 är bl.a. några av våra vanligaste träd - alm och ask. 

 Läs resultatet


Vanliga frågor & svar

Många tror att bara ovanliga arter hamnar på rödlistan men så är det inte.

 Läs vanliga frågor & svar om rödlistan


Sidan uppdaterad: 2014-07-14. Sidansvarig: ulf.bjelke@slu.se