Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Länsförekomst

I rödlistan har arternas kända länsförekomst angetts med en av följande symboler:

 = Bofast i länet 
 = Tillfälligt reproducerande/funnen i länet eller endast förvildad från odling el. dyl.
 Eventuellt bofast/reproducerande (tillfälligt eller årligen)
 = Utdöd i länet, tidigare (efter 1800) bofast.


 

Relaterade sidor

 Manual och riktlinjer  

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se


 

Sidan uppdaterad: 2011-12-15.