Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Manual och riktlinjer

För den som vill fördjupa sig har vi utarbatat en manual med riktlinjer som finns att ladda ned (länken t.h.). 

Manualen innehåller två olika delar som ska användas parallellt i rödlistningsarbetet:
1. IUCN:s globala manual (2001) vilken gäller för rödlistning generellt. Detta
är Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) "regelbok".
2. Riktlinjer för rödlistade arter i Sverige 2010. Detta är råd och rekommendationer
för hur manualen bör tolkas.
Sidan uppdaterad: 2011-12-15.