Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Svenska artprojektet

Sverige har en rikare biologisk mångfald än vi trott. Sedan Svenska artprojektet startade har över 2 800 nya arter hittats. Och det finns många fler kvar att upptäcka! 

    

Kärrblomfluga på skogsnäva, sandödla, violett fingersvamp. Foto: Johan Samuelsson

ArtDatabanken fick 2002 i uppdrag av Sveriges riksdag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur och skapa ett standardverk som beskriver dem.

Läs mer om den framgångsrika resan genom att följa länkarna nedan:

Läs "Svenska artprojektet - tolv år av spännande upptäckter"  (Fauna & Flora nr 3 2014)
Möt 12 forskare med stöd från Svenska artprojektet (Fauna & Flora nr 3 2014)
Läs om Svenska artprojektets tioårsjubileum (Fauna & Flora nr 1 2012)
Ladda ned rapporten om vetenskapliga resultat från Artprojektet 2002-2012
Läs om Svenska artprojektets tioårsjubileum i Resurs
Följ Svenska artprojektet på Twitter

Aktuellt

2014-12-16 Lavkurs i Södermanland. Svenska artprojektet och ForBio ordnar med stöd av Stiftelsen Oscar och Lilli Lamms minne en kurs om artbestämning av lavar 4–8 maj 2015. Göran Thor från SLU håller i kursen. Anmäl dig senast 10 april 2015. Läs mer

2014-11-14 13,4 miljoner till artforskning. Svenska artprojektet beviljade medel till fem taxonomiska forskningsprojekt om dåligt kända arter. Läs mer

2014-09-12 Kurs om markfauna, 10-14 november 2014. Lär dig att samla och identifiera hoppstjärtar, nematoder, kvalster och andra spännande smådjur i marken. Kursen hålls på insitutionen för Ekolog vid SLU och ordnas av Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU, i samarbete med ForBio.  Läs mer

2014-08-07 Synthesys - stipendier utlysta för forskarbesök vid taxonomiska institutioner i Europa. Läs mer

2014-04-28 Svenska artprojektets medel till taxonomisk forskning och inventering är nu utlysta. Läs mer

2014-03-26 Kurs om biodiversitetsinformatik. ForBio-samarbetet har nu utvidgats till Finland och där ges i sommar en kurs om olika verktyg som hjälper dig att hålla reda på dina data. Kilpisjärvi 28 juli – 1 augusti. Läs mer

 2014-03-04 Kurs om makroalger och associerade arter. ForBio ordnar kurs om makroalger och deras associerade flora och fauna på Espegrend marina station i Norge. 23 juli – 1 augusti 2014. Läs mer

2013-11-13 Skatter i vått och torrt. Kom på boksläpp (Stockholm, Uppsala, Lund & Göteborg) av Torleif Ingelögs bok om de biologiska museernas skatter. Läs mer

2013-11-08 13,8 miljoner till taxonomisk forskning. Svenska artprojektet beviljade medel till åtta forskningsprojekt om dåligt kända arter. Läs mer

2013-09-12 Systematikdagarna 2013 i Stockholm 25-26 november
Missa inte årets möte för alla som är intresserade av arter, taxonomi och systematik. Läs mer

2013-09-11 Vill du dela med dig av din taxonomiska kunskap?
DEST (Distributed European School of Taxonomy) söker lärare. Läs mer

2013-09-10 Taxonomikurser i Europa
Nu kan du söka DEST:s kurser i taxonomi 2013-2014. Läs mer

2013-09-03 Forska på europeiska museer
Sök Synthesys3-stipendium senast 17 oktober 2013 Läs mer

2013-08-22 Nya svenska djurnamn
Namn på fladdermöss, nyckelpigor och spindlar fastställda.  Läs mer

Fler nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Kontakt

Rikard Sundin
rikard.sundin@slu.se

Broschyr om Svenska artprojektet

 Till broschyren


Forskning

Svenska artprojektet finansierar forskning inom taxonomi och systematik.

 Läs om forskning inom Svenska artprojektet


Inventering

Inventeringar av dåligt kända organismgrupper är en viktig del av Svenska artprojektet.

 Läs om Svenska artprojektets inventeringar


Nationalnyckeln

I Nationalnyckeln beskrivs arter i Sverige, med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och vackra, pedagogiska illustrationer. 

 Läs mer om Nationalnyckeln


Sidan uppdaterad: 2014-12-16. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se