Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Svenska artprojektet

Sverige har en rikare biologisk mångfald än vi trott. Sedan Svenska artprojektet startade har över 2 800 nya arter hittats. Och det finns många fler kvar att upptäcka! 

    

Kärrblomfluga på skogsnäva, sandödla, violett fingersvamp. Foto: Johan Samuelsson

ArtDatabanken fick 2002 i uppdrag av Sveriges riksdag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur och skapa ett standardverk som beskriver dem.

Läs mer om den framgångsrika resan genom att följa länkarna nedan:

Läs "Svenska artprojektet - tolv år av spännande upptäckter"  (Fauna & Flora nr 3 2014)
Möt 12 forskare med stöd från Svenska artprojektet (Fauna & Flora nr 3 2014)
Läs om Svenska artprojektets tioårsjubileum (Fauna & Flora nr 1 2012)
Ladda ned rapporten om vetenskapliga resultat från Artprojektet 2002-2012
Läs om Svenska artprojektets tioårsjubileum i Resurs
Följ Svenska artprojektet på Twitter

Aktuellt

2015-01-21 Ytterligare två miljoner till artforskning. Svenska artprojektet har beviljat medel till projektet Systematisk översikt över den skandinaviska faunan av nakensnäckor. Forskaren Leila Carmona Barnosi från Universitetet i Cádiz kommer under 2015 och 2016 att arbeta vid Göteborgs universitet med att utforska denna spännande blötdjursgrupps taxonomi och systematik.

2015-01-21 Doktorand i taxonomi sökes. Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet söker en doktorand till ett projekt om systematik och taxonomi för flugfamiljerna Empididae och Hybotidae. Projektet stöds av Svenska artprojektet.  Läs mer

2014-12-16 Lavkurs i Södermanland. Svenska artprojektet och ForBio ordnar med stöd av Stiftelsen Oscar och Lilli Lamms minne en kurs om artbestämning av lavar 4–8 maj 2015. Göran Thor från SLU håller i kursen. Anmäl dig senast 10 april 2015. Läs mer

2014-11-14 13,4 miljoner till artforskning. Svenska artprojektet beviljade medel till fem taxonomiska forskningsprojekt om dåligt kända arter. Läs mer

2014-09-12 Kurs om markfauna, 10-14 november 2014. Lär dig att samla och identifiera hoppstjärtar, nematoder, kvalster och andra spännande smådjur i marken. Kursen hålls på insitutionen för Ekolog vid SLU och ordnas av Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU, i samarbete med ForBio.  Läs mer

2014-08-07 Synthesys - stipendier utlysta för forskarbesök vid taxonomiska institutioner i Europa. Läs mer

2014-04-28 Svenska artprojektets medel till taxonomisk forskning och inventering är nu utlysta. Läs mer

2014-03-26 Kurs om biodiversitetsinformatik. ForBio-samarbetet har nu utvidgats till Finland och där ges i sommar en kurs om olika verktyg som hjälper dig att hålla reda på dina data. Kilpisjärvi 28 juli – 1 augusti. Läs mer

2014-03-04 Kurs om makroalger och associerade arter. ForBio ordnar kurs om makroalger och deras associerade flora och fauna på Espegrend marina station i Norge. 23 juli – 1 augusti 2014. Läs mer

Fler nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Kontakt

Rikard Sundin
rikard.sundin@slu.se

Broschyr om Svenska artprojektet

 Till broschyren


Forskning

Svenska artprojektet finansierar forskning inom taxonomi och systematik.

 Läs om forskning inom Svenska artprojektet


Inventering

Inventeringar av dåligt kända organismgrupper är en viktig del av Svenska artprojektet.

 Läs om Svenska artprojektets inventeringar


Nationalnyckeln

I Nationalnyckeln beskrivs arter i Sverige, med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och vackra, pedagogiska illustrationer. 

 Läs mer om Nationalnyckeln


Sidan uppdaterad: 2015-01-21. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se