Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Använda en nyckel

Att nyckla sig fram till rätt namn fungerar många gånger inte så rättframt som man först kanske tänker sig. Istället är det ofta en arbetsgång där man varvar logiska frågor ur bestämningsnycklar med bilder som man jämför med den organism man har framför sig. Dessutom finns det en mängd saker som det kan vara bra att tänka på.

Tips vid nyckling

Många av dessa tips kan tyckas självklara och falla under sådant som man kan kalla sunf förnuft, men somliga tål att upprepas även för den erfarne specialisten:

 • Lära sig en särskild nyckelkonstruktörs egenheter.
 • Om man är osäker kan man prova alla alternativa vägar. Fel väg kan ofta bli konstig, med frågor som inte är relevanta för det exemplar man försöker bestämma. Denna metod kan också användas när det helt enkelt inte går att svara på en fråga för att denna del av organismen saknas eller är skadad.
 • Att frågorna börjar bli konstiga är ett tecken på att man svarat fel någonstans.
 • När man nycklat fram till ett specifikt taxon – jämför med bilder och beskrivningar om resultatet verkar rimligt/möjligt.
 • Jämför gärna med närstående/liknande arter för att utesluta förväxling.
 • Var noga med att läsa igenom alternativen innan du tar ett beslut. Många traditionella/statiska nycklar har dessutom fler än två alternativ.
 • Bemöda dig att läsa vad som faktiskt står skrivet, snarare än vad du tror står. Text i nycklar kan ofta vara lite knöligt formulerad.
 • Lär dig förstå hur en nyckel är uppbyggd.
 • Termer, begrepp och illustrationer kan finnas någon annanstans än i direkt anslutning till nyckeln.
 • Överväg möjligheten att den art du försöker bestämma faktiskt inte är inkluderad i nyckeln.
 • Tänk på att en del nycklar bara fungerar för ett visst livsstadium och/eller särskild variant av en organism. Kanske har du en nymf när du måste ha en adult hona – eller en blomma när du bara har en växt med frukter.
 • Om det är möjligt, använd en annan nyckel för att se om den leder till samma svar.
 • Oftast står de viktigaste egenskaperna först i ett alternativ, med kompletterande karaktärsinformation i fallande ordning där vissa tillstånd kanske inte förekommer hos alla exemplar.
 • Kolla karaktärer genom att nyckla en redan korrekt bestämd individ, inte nödvändigtvis av samma eller närbesläktad art, men med relevant karaktärstillstånd.
 • Ta gärna med sannolikhet i beräkningen. Det är troligare att du har en vanlig art än en raritet. Dubbelkolla dina val om du kommer fram till att har hittat något ovanligt. På samma sätt är det möjligt att du har gjort ett nytt landskapsfynd, men kanske mer sannolikt att du gått fel i nyckeln.
 • Ofta, då alternativ består av flera karaktärstillstånd uppradade efter varandra, står de i fallande viktningsordning. Vid ev. konflikt ska man alltså ta fasta på de första karaktärerna.
 • Inse att du inte alltid kan göra en säker bestämning ner till art. Stanna då på den nivå där du känner dig bekväm. Ta hellre hjälp av någon mer bevandrad på området än dra förhastade slutsatser.
 • Taxonomin för en grupp kan ändras med tiden: nya arter tillkommer, andra splittras medan somliga ändrar namn. Du kan konsultera Dyntaxa för att få svar på en del frågor såsom synonymik och kanske referens till en modernare avhandling av gruppen som ditt taxon tillhör.
 • När resultatet av nycklingen ska dokumenteras, rekommenderas att man anger Dyntaxa TaxonID och rekommenderade namn i kombination med nyckelns namn/NyckelID. Detta gör identifikationen spårbar och möjlig att upprepa.

 


 Sidan uppdaterad: 2013-01-10. Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se