Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Interaktiva nycklar

Med datorns hjälp kan man tillåta flera ingångsvariabler och på så sätt göra artbestämningen interaktiv och därmed enklare, effektivare och roligare. Svenska artprojektet har som mål att i framtiden kunna publicera flera interaktiva artbestämningsnycklar.

Varför interaktiv artbestämning?

Det finns flera fördelar med interaktiv artbestämning jämfört med konventionella nycklar, så kallade dikotoma nycklar. Några fördelar är:

  • Man kan välja vilka karaktärer man vill använda. Detta kan vara användbart om det saknas en speciell karaktär på just det aktuella exemplaret. Det kan även vara så att man saknar viss specialutrustning som mikroskop eller kemiska substanser för att undersöka karaktären.
  • Man kan enkelt förklara svåra karaktärer med bild och text.
  • En viss feltolerans kan tillåtas. Det betyder att man kan tillämpa en karaktär fel och ändå lyckas nå rätt resultat.
  • Numeriska karaktärer (karaktärer som kan mätas och beskrivas i siffror) kan användas direkt utan att behöva delas in i klasser. Bland annat för gräs har numeriska karaktärer visat sig vara mycket effektiva.
  • Man kan snabbt och enkelt uppdatera nyckeln när det sker förändringar inom artgruppen, t.ex om man hittar nya arter eller om en art byter namn.

Det finns naturligtvis även nackdelar med interaktiv artbestämning jämfört med dikotoma nycklar. För det första måste man ha tillgång till en dator och ofta även internetuppkoppling när man ska genomföra artbestämningen. För det andra kan man i en dikotom nyckel anpassa karaktärsdefinitioner efter just den grupp arter som karaktären ska urskilja. I en interaktiv nyckel måste karaktärsdefinitionen gälla för hela nyckeln.

Hur fungerar interaktiv artbestämning?

De flesta interaktiva nycklar består av en karaktärsdatabas och ett program. Karaktärsdatabasen kan åskådliggöras i en matris som nedan.


Blomfärg
Rosettblad
Höjd
(cm)
Blå
Gul
Röd
Finns
Saknas
Art 1
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
5-10
Art 2
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
8-30
Art 3
Ja Ja
Ja
Nej
Ja
12-40


I princip fungerar det så att man gör sökningar i karaktärsdatabasen. Programmet gör att man får ett enkelt användargränssnitt för sökningar i databasen. Det tillför också en mängd andra funktioner för att göra artbestämningen enklare, effektivare och inte minst roligare.
Sidan uppdaterad: 2013-01-10. Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se