Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Forskning

ArtDatabanken bedriver formell forskning i än så länge begränsad skala. Fr.o.m. augusti 2011 har vi en fakultetsfinansierad forskarassistenttjänst i ämnet Arters förekomst i terrestra miljöer. En motsvarande i ämnet Arters förekomst i limniska miljöer är under tillsättning. Vi bedriver däremot ännu ingen egen forskarutbildning.

Miljöanalyser

Många i personalen har en bakgrund som forskare och en del av den verksamhet som ArtDatabanken utför är i praktiken forskning. Detta gäller inte minst analyser som utförs av ArtDatabankens miljöanalytiker.

Tillhandahåller data för forskning

I övrigt stödjer ArtDatabanken mycket forskning genom att bygga upp och tillhandahålla IT-system, såsom:

Stödjer taxonomisk forskning inom Svenska artprojektet

ArtDatabanken är också huvudansvarig för Svenska artprojektet. Inom ramen för detta utannonseras årligen medel för taxonomisk forskning som utförs vid andra universitet och naturhistoriska museer.

Läs mer om forskning inom Svenska artprojektet

LifeWatch samlar all data om biologisk mångfald

ArtDatabanken leder också LifeWatch som är ett stort projekt där infrastruktur för biodiversitetsforskning byggs upp. Vid LifeWatch-portalen kommer data från många svenska databaser om arters förekomst att bli lätt tillgänglig, tillsammans med analys- och presentationsverktyg.

 Läs mer om Lifewatch

Kontakt

Ulf Gärdenfors
ulf.gardenfors@slu.se

Sidan uppdaterad: 2012-09-10.